fbpx

Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP

Stanowisko ws polityki spojnosci UE po 2027 ZWRP
Stanowisko Zarządu Związku Województw RP dot. polityki spójności
7 lipca 2023
Marszałek Woj. Podkarpackiego na 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
Marszałek Woj. Podkarpackiego na 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
10 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP

Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP

Małopolska jest pierwszym regionem w Europie, który otrzymał takie wyróżnienie, będąc jednocześnie regionem posiadającym już tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). W 13-letniej historii konkursu jury nigdy nie przyznało żadnych dodatkowych wyróżnień dla regionów, innych niż sam tytuł ERP na dany rok. Małopolska otrzymała nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” w 2016 roku. Był to pierwszy raz, gdy tytuł przyznano regionowi z Polski.

Podczas posiedzenia Komitetu Regionów Unii Europejskiej Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2024”.

To wielki sukces Małopolski. Rokrocznie nagradzane są tylko trzy regiony z całej Europy. W tym roku po raz pierwszy przyznano dodatkowe wyróżnienie specjalne, które Małopolska otrzymała jednogłośnie, decyzją wszystkich członków jury, reprezentujących najważniejsze europejskie instytucje. Podkreślenia wymaga fakt, iż konkurs jest kierowany do miast i regionów z 27 państw członkowskich UE, a więc konkurencja była ogromna – podkreśla marszałek Witold Kozłowski, który odebrał nagrodę w Brukseli.

Konkurs Europejski Region Przedsiębiorczości nagradza regiony i miasta posiadające przyszłościowe wizje rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystujące środki publiczne – w tym fundusze europejskie – na rzecz rozwoju gospodarczego. Jest organizowany od 2011 roku przez Komitet Regionów we współpracy m.in. z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.

Małopolska otrzymała specjalne wyróżnienie m.in. ze względu na planowane działania związane ze współpracą z ukraińskimi instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Doceniono również silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego Małopolski.

Niewątpliwie duże znaczenie miał fakt, że jako region na przestrzeni lat zrobiliśmy ogromny skok rozwojowy. Dawniej czerpaliśmy ze wsparcia i doświadczeń innych regionów, bardziej rozwiniętych. To dostarczyło cennych inspiracji i motywacji. Dziś chcemy się dzielić tym z innymi regionami, w szczególności Ukrainą, która stoi u progu Unii Europejskiej. Ta otwartość Małopolski również odegrała dużą rolę w decyzji o wyróżnieniu naszego regionu – zaznacza marszałek Witold Kozłowski.

Jak podkreśla gospodarz regionu, Małopolska bardzo dobrze poradziła sobie z wyzwaniami, z jakimi przyszło się mierzyć całej Europie w ostatnich latach.

Po wybuchu pandemii uruchomiliśmy Małopolską Tarczę Antykryzysową, przeznaczając ok. 2,3 mld zł na walkę z COVID-19 i łagodzenie skutków pandemii dla gospodarki. Od lutego 2022 r. solidaryzujemy się z Ukrainą i jej obywatelami, którzy licznie przybyli do naszego regionu. W ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej inwestujemy ok. 100 mln zł na wsparcie obywateli Ukrainy w różnych obszarach, w tym edukacji, rynku pracy – wymienia Witold Kozłowski.

Podkreśla jednocześnie, że Małopolska jest gotowa pełnić rolę ośrodka eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu, tak, aby wspierać odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Zwraca przy tym uwagę, że przez ostatnie lata region zgromadził ogromny pakiet wiedzy i doświadczeń m.in. z zakresu wdrażania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji, pozyskiwania inwestorów i partnerów. Eksperci z Małopolski są więc gotowi, by dzielić się tą wiedzą z instytucjami z Ukrainy, co pozwoli im zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim.

Andrzej Bańka, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM zwraca uwagę, że ustanowienie przez jury specjalnego wyróżnienia, najlepiej świadczy o tym, jak mocna była aplikacja Małopolski w konkursie. – Aplikacja jest niejako strategią rozwoju przedsiębiorczości w regionie, prezentującą wizję na kolejne lata. Położono w niej duży nacisk na partnerstwo regionalne i zaangażowanie w planowane działania innych instytucji z regionu. Jej fundamentami były dwa filary stanowiące odpowiedź na obecne wyzwania z jakimi mierzy się świat i Europa, ale też Małopolska: „Małopolska hubem przedsiębiorczości i ośrodkiem eksperckiej wiedzy dla ukraińskiego biznesu” i „Małopolska otwarta na zrównoważony rozwój, włączanie i digitalizację oraz odporna na zmiany”. Do aplikacji dołączono deklaracje poparcia od 22 instytucji, w tym przedstawicieli największych małopolskich uczelni, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, a także organizacji wspierających współpracę gospodarczą Małopolski i Ukrainy – wyjaśnił.

Bycie w gronie Europejskich Regionów Przedsiębiorczości to dla Małopolski nie tylko prestiż i wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim możliwość wspólnej realizacji ciekawych międzynarodowych inicjatyw z korzyścią dla regionu.

Chcemy efektywnie to wykorzystać i zaakcentować na poziomie europejskim działania, które podejmujemy w Małopolsce na rzecz wspierania biznesu oraz tworzenia przyjaznego ekosystemu dla rozwoju przedsiębiorczości – podsumowuje Witold Kozłowski.

źródło: malopolska.pl