fbpx

Stanowisko Zarządu Związku Województw RP dot. polityki spójności

Marszałek Marek Woźniak na wyjazdowym posiedzeniu Komisji COTER w Okręgu Sybin
3 lipca 2023
Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP
Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP
10 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Stanowisko Zarządu Związku Województw RP dot. polityki spójności

Stanowisko ws polityki spojnosci UE po 2027 ZWRP

Podczas niedawnego posiedzenia Zarządu Związku Województw RP (28 czerwca br.), Marszałkowie przyjęli wspólne stanowisko, które jest głosem Województw w sprawie Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2027 roku.

– Zarząd Związku Województw RP reprezentujący wszystkie polskie regiony włącza się w dyskusję na temat warunków brzegowych, jakie powinny być spełnione, by Polityka Spójności wzmocniła swą rolę jako katalizatora i stabilizatora pozytywnych zmian strukturalnych we wszystkich regionach UE.

Tak rozpoczyna się kluczowe, z punktu widzenia polskich województw, stanowisko Związku Województw RP

– Polskie regiony włączają się w dyskusję na temat warunków brzegowych, jakie powinny być spełnione, by Polityka Spójności wzmocniła swą rolę jako katalizatora i stabilizatora pozytywnych zmian strukturalnych we wszystkich regionach UE.

Związek Województw RP podkreślił w swoim stanowisku, że polityka spójności jest jednym z traktatowych filarów Unii Europejskiej i jako taka powinna stanowić główną politykę inwestycyjną UE zapewniającą długofalowy impuls rozwojowy oraz wsparcie dla strukturalnej transformacji regionów. Jednocześnie podkreślono, że polityka spójności w głównej mierze powinna koncentrować się na przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu, poprawie jakości środowiska, transformacji energetycznej, poprawi bezpieczeństwa energetycznego czy na poprawie warunków życia i przeciwdziałaniu wykluczeniu.

– Wyrażamy gotowość współpracy i wymiany informacji  z instytucjami i organizacjami, a także z innymi zainteresowanymi podmiotami, na rzecz zapewnienia wysokiej rangi Polityki Spójności w UE po 2027 roku. – podkreślono na zakończenie.

Stanowisko w sprawie Polityki Spójności UE post-2027 przedstawiciele Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu ZWRP oraz Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP i Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Członek Zarządu ZWRP przekazali Przewodniczącemu Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro.

Stanowisko w sprawie Polityki Spójności UE post-2027 Bruksela

Pełna treść stanowiska w wersji polskiej i angielskiej

stanowisko Zarządu_Polityka Spójności UE post-2027

Stanowisko Zarządu ZWRP_Polityka Spójności UE post-2027_eng