fbpx
22 lipca 2022

Komisja ds. Finansów Publicznych o niedofinansowaniu zadań zleconych

Komisja ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP przyjęła stanowisko w […]
22 lipca 2022

O planowaniu przestrzennym w parlamencie

19 lipca br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy […]
21 lipca 2022

Senat. Z posiedzenia Komisji Infrastruktury

19 lipca br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury. Komisja […]
20 lipca 2022

Z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Zmiana wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe […]
14 lipca 2022

Z posiedzenia zespołu ds. uchodźców KWRiST

13 lipca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie działającego przy […]
14 lipca 2022

Obradował zespół ds. ustrojowych KWRiST

13 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji […]