fbpx

posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej

20 lipca 2022

Z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Zmiana wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe […]