fbpx
26 czerwca 2024

Obradował Zespół Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP

Z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach […]