fbpx
21 lutego 2024
Wodór jako nowy nośnik energii

Wodór jako nowy nośnik energii

Wodorowi jako nowemu nośnikowi energii było poświęcone pierwsze tegoroczne posiedzenie […]
21 lutego 2023

Senat w sprawie inwestycji w elektrownie wiatrowe

Senacka Komisja Środowiska, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Nadzwyczajna […]
28 października 2022

Rozwój rynku energetycznego w UE powinien uwzględniać wiele nośników energii

Planowanie rozwoju rynku energetycznego i infrastruktury w UE powinno uwzględniać […]
27 października 2022

Konwent Przewodniczących Sejmików w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP postuluje znaczące przyspieszenie prac legislacyjnych […]
27 października 2022

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie ochrony środowiska

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wzywa do opracowania […]
10 października 2022

Niedofinansowanie zadań zleconych. Resort klimatu odpowiada na stanowisko ZWRP

W odpowiedzi na Stanowisko Zarządu Związków Województw RP z 8 […]