fbpx

Konwent Przewodniczących Sejmików w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu

Z sesji planarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych
27 października 2022
Środki z PPK w oświadczeniach majątkowych
27 października 2022
Pokaż wszystkie

Konwent Przewodniczących Sejmików w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP postuluje znaczące przyspieszenie prac legislacyjnych nad ustawą o azbeście, która w sposób jednoznaczny określi kompetencje poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie usuwania azbestu oraz określi sposób i źródła finansowania celów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Szczegóły w stanowisku Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zagrożenia pełnej realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032″

foto:UMWL