fbpx
Konwent Przewodniczących Sejmików w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
27 października 2022
15 lecie RegioStars. Głosuj na Dobre Wsparcie
28 października 2022
Pokaż wszystkie

Środki z PPK w oświadczeniach majątkowych

Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych. Tak wynika ze stanowiska resort finansów.

Pełnomocnik ds. oświadczeń majątkowych marszałka województwa zachodniopomorskiego zwróciła się do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie obowiązku zamieszczania danych dotyczących środków zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w oświadczeniach majątkowych.

pismo do dyrektora Izby

Ze względu na to, że zagadnienie dotyczy wszystkich osób, które zobligowane zostały do składania oświadczeń majątkowych, Izba zwróciła się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Resort z kolei poinformował, że:

„(…) świetle obowiązujących regulacji prawnych środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.

W oświadczeniu majątkowym należy wykazać wartość środków zgromadzonych na rachunku PPK według stanu na ostatni dzień okresu, za który składane jest oświadczenie.

Instytucje finansowe obsługujące PPK zapewniają ich uczestnikom dostęp on-line do rachunków PPK.

Ponadto na mocy art. 77 ww. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został utworzony portal PPK, za pomocą którego uczestnik PPK, po weryfikacji jego tożsamości, również może uzyskać informację m.in. o wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK. (…)”

odpowiedź izby