fbpx

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie ochrony środowiska

Petycja ZWRP do Marszałek Witek w sprawie WORD-ów
26 października 2022
Z sesji planarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych
27 października 2022
Pokaż wszystkie

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych w sprawie ochrony środowiska

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wzywa do opracowania Protokołu dodatkowego do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

Ze względu na pogarszającą się zmianę klimatu, wyzwania środowiskowe są coraz częściej postrzegane z punktu widzenia praw człowieka – prawa do życia, zdrowia lub życia prywatnego i rodzinnego – oraz prawa międzynarodowego.  W przyjętym 26 października br. raporcie Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wezwał do zielonego odczytania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, traktatu ustanawiającego punkt odniesienia dla demokracji lokalnej oraz rozważenie opracowania dodatkowego protokołu w celu zapewnienia właściwego uznania roli władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie środowiska.

„Wiąże się to z upoważnieniem władz lokalnych i regionalnych do odgrywania aktywniejszej roli w walce ze zmianami klimatu. Na przykład władze lokalne powinny mieć sprawiedliwy udział w uprawnieniach do rozwiązywania problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, wraz z niezbędnym finansowaniem i pewnym polem manewru” – powiedziała współsprawozdawczyni Belinda Gottardi (Włochy, SOC/G/PD).

Kongres wezwał również do zwiększenia udziału obywateli w kwestiach środowiskowych, współpracy międzygminnej i międzyregionalnej oraz sieci i stowarzyszeń ochrony środowiska. Jak zauważyła delegatka młodzieżowa Zoé Elkær Nicot (Dania), „konieczne jest zagwarantowanie obywatelom odpowiednich praw procesowych”.

„Jako władze lokalne i regionalne świadczymy wiele usług związanych ze środowiskiem, takich jak regulacja zanieczyszczenia powietrza, redukcja hałasu, utylizacja odpadów, transport, zaopatrzenie w wodę pitną i planowanie przestrzenne. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie naszą część odpowiedzialności. Uważamy jednak również, że nasza kluczowa rola w ochronie bezpiecznego i zdrowego środowiska musi zostać prawnie uznana” – powiedział na zakończenie współsprawozdawca Levan Zhorzholiani (Gruzja).

Tego samego dnia Kongres przyjął rezolucję w sprawie trzeciego tomu Podręcznika Praw Człowieka dla Władz Lokalnych i Regionalnych na temat środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Opisany przez Haralda Bergmanna (Holandia, ILDG) jako „wybitny przykład tego, jak my – jako lokalni i regionalni wybrani przedstawiciele – możemy i musimy myśleć globalnie i działać lokalnie”, ten tom, który przedstawia dobre praktyki, porusza kwestie transportu, mieszkalnictwa, zrównoważonej gospodarki, edukacji, zamówień publicznych i lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju.

Źródło i foto: www.coe.int