fbpx

o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

31 stycznia 2022

Stanowisko Wielkopolski do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

Radni wojewódzcy podczas XXXVIII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjęli uchwałę […]