fbpx
28 października 2021

Z październikowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Projekt ustawy wdrożeniowej, realizacja Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład […]
25 października 2021

Intensywne prace regionów nad projektem ustawy wdrożeniowej

Przedstawiciele samorządów województw biorą aktywny udział w pracach legislacyjnych nad […]
13 października 2021

Jak będą dzielone środki unijne

12 października br. odbyło się robocze spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, […]