fbpx
18 stycznia 2022

Na Mazowszu nowa specjalistyczna placówka dla dzieci w pieczy zastępczej

Na Mazowszu powstała pierwsza regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna (RPOT). To taka […]