fbpx
15 czerwca 2021

Ze sprawozdania z działalności ZWRP za 2020 r. Monitoring mediów

W ubiegłym roku Związek Województw RP rozpoczął prowadzenie codziennego monitoringu […]