fbpx
14 listopada 2022

Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu marnowaniu jedzenia

W Polsce co roku marnuje się około 4,8 mln ton […]
7 listopada 2022

Wzrasta aktywność inwestycyjna samorządów

Mimo trudnej sytuacji na rynku rośnie aktywność inwestycyjna samorządów, które […]
3 grudnia 2021

NIK o tym, jak urzędy wykonywały pracę zdalną

Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli pokazały, że stan przygotowania badanych […]
23 czerwca 2021
mikrofon

Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Konferencja online

Związek Miast Polskich (ZMP), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) […]