fbpx

Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Konferencja online

wideorozmowa
Webinarium. Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii – problemy, wyzwania i perspektywy!
14 czerwca 2021
dyskusja
KPO. Wysłuchania odwrócone
28 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Konferencja online

mikrofon

Związek Miast Polskich (ZMP), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zapraszają na konferencję prezentującą publikację finalnej wersji raportu OECD pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, która odbędzie się 30 czerwca br. (środa) w formule online na platformie Zoom.

Komponent współpracy z OECD realizowany był od września 2019 r. jako element projektu predefiniowanego pn. „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” prowadzonego przez Związek Miast Polskich.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najważniejszych wniosków wynikających z raportu międzynarodowej organizacji zewnętrznej, w którym przedstawiono stan zarządzania publicznego i potencjału administracyjnego w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce w 8 obszarach tematycznych: planowanie strategiczne; koordynacja wewnątrz jednostki samorządu i pomiędzy sektorami polityk; zarządzanie wielopoziomowe; podejmowanie decyzji w oparciu o dane, dowody oraz ewaluacje; procesy budżetowania; zarządzanie zasobami ludzkimi; otwarte rządzenie i partycypacja oraz zmniejszanie obciążeń administracyjnych i upraszczanie procedur udzielania zamówień publicznych.

Omówiony zostanie także zestaw rekomendacji do każdego z nich w zakresie możliwości podniesienia efektywności prowadzenia lokalnych polityk rozwoju oraz wzmacniania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu lokalnego w Polsce.

Dopełnieniem raportu jest Narzędzie samooceny dla jednostek samorządu lokalnego w Polsce (tzw. SAT – self-assessment tool), które umożliwia wszystkim jednostkom samorządu lokalnego prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego celem efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych. Narzędzie to ma pomóc w zbudowaniu wizji i planu działania na rzecz wyższej skuteczności dostarczania usług publicznych przez daną jednostkę, a w konsekwencji wzrostu zadowolenia mieszkańców z oferowanej jakości życia.

Raport w wersji finalnej opublikowany zostanie w elektronicznej bibliotece OECD 30 czerwca br. oraz zostanie udostępniony przez ZMP począwszy od dnia 1 lipca br. drogą mailową oraz na stronie internetowej ZMP.

Zgłoszenia udziału można dokonać do dnia 25 czerwca br. (piątek) wyłącznie za pomocą formularza online, który znajduje się pod linkiem: https://forms.office.com/r/8qfbdbiWat

Link dostępowy – umożliwiający dołączenie na wydarzenie – zostanie przesłany zarejestrowanym osobom na ok. 2 dni przed spotkaniem bezpośrednio przez przedstawiciela OECD na adresy mailowe podane w zgłoszeniu.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości osobami do kontaktu pozostają:

  1. W biurze ZMP: Pani Katarzyna Paczyńska, Dział Współpracy z Zagranicą, tel. 605 552 471, e-mail:

zagranica@zmp.poznan.pl

  1. W MFiPR: Pani Joanna Held, Wydział Wsparcia JST, Departament Programów Pomocowych,

tel. 607 499 457, e-mail: joanna.held@mfipr.gov.pl