fbpx
mikrofon
Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Konferencja online
23 czerwca 2021
spotkanie
Polski Ład: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie
2 lipca 2021

W marcu 2021 r. odbyło się 5 wysłuchań publicznych nt. Krajowego Planu Odbudowy, oddzielnie dla każdego komponentu KPO.

Zostały one przygotowane przez Fundację „Stocznia” i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Mówcami byli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Każda z osób występujących w tej roli mogła zgłosić swoje uwagi do projektu KPO. Z kolei w roli słuchaczy w wysłuchaniach uczestniczyli przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie każdego z komponentów KPO.

W trakcie pierwszej serii wysłuchań publicznych nt. KPO ustalono, że zostaną zorganizowane tzw. wysłuchania odwrócone dot. KPO, jako odpowiedzi na pierwszą serię spotkań. Mają one na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie, zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście KPO.

Podobnie jak poprzednio, zaplanowano 5 wysłuchań odwróconych, oddzielnie dla każdego komponentu KPO. W roli mówców wystąpią tym razem przedstawiciele Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz ministrów odpowiedzialnych za realizację reform i inwestycji w każdym z komponentów KPO.

 

Formularze do rejestracji są oddzielnie dla każdego spotkania.

 

Każde ze spotkań będzie także transmitowane na żywo na kanale YouTube oraz na FB Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Harmonogram spotkań:

Odporność i konkurencyjność gospodarki – 29 czerwca

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 2 lipca

Transformacja cyfrowa – 1 lipca

Efektywność, jakość i dostępność systemu ochrony zdrowia – 30 czerwca

Zielona, inteligentna mobilność – 5 lipca

Linki do formularzy są dostępne tu: Wysłuchania odwrócone KPO – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl (www.gov.pl)