fbpx

Webinarium. Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii – problemy, wyzwania i perspektywy!

Interreg Region Morza Bałtyckiego. Konsultacje publiczne
8 czerwca 2021
mikrofon
Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce. Konferencja online
23 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Webinarium. Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii – problemy, wyzwania i perspektywy!

wideorozmowa

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zapraszają na bezpłatne webinarium: „Finanse samorządu terytorialnego w czasie i po pandemii – problemy, wyzwania i perspektywy!

Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 13:30

 

Link do transmisji: https://youtu.be/1X_exX4fk-4

 

Czego będzie można dowiedzieć się na webinarium?

Jednostki samorządu terytorialnego realizują szeroki zakres usług publicznych, kształtują także procesy rozwoju lokalnego. Kluczowe znaczenie dla skuteczności ich działań mają środki budżetowe, pozyskiwane ze źródeł własnych i zewnętrznych. Globalna pandemia Covid-19 i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy negatywnie wpływają na sytuacje sektora publicznego, w tym finanse jednostek samorządu terytorialnego, co w dłuższym okresie może doprowadzić o ograniczenia dynamiki procesów rozwoju lokalnego i regionalnego. W istniejącej sytuacji pojawia się wiele pytań o teraźniejszość i przyszłość. Próbując szukać na nie odpowiedzi, w trakcie webinarium omówiona zostanie sytuacja finansowa samorządów, ich działania podejmowane w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, a także przewidywane rozwiązania prawno-finansowe oraz nowe instrumenty finasowania inwestycji.

 

Podczas spotkania organizatorzy planują zastanowić się się nad kluczowymi pytaniami:

– Jakie są szczególne rozwiązania prawno-finansowe dla JST w okresie pandemii oraz jakie są planowane kierunki zmian w finansowaniu JST?

– Jaki wpływ ma pandemia na finanse samorządu terytorialnego ? Jakie zadania realizowały samorządu przeciwdziałając skutkom pandemii?

– Czy w okresie coronakryzysu samorządy miały zdolność do realizacji  projektów inwestycyjnych, jakie były źródła ich finansowania?

– Na jakie wsparcie będą mogły liczyć jednostki samorządu terytorialnego ze strony NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (krajowe i zagraniczne)?

– Jak skutecznie przygotować projekt unijny?

Program Ramowy

13.30 Otwarcie webinarium

Prorektor ds. rozwoju SGH – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH,

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH – dr hab. Joanna Wielgórska – Leszczyńska, prof. SGH.

Webinarium poprowadzi dr hab. Jacek Sierak – SGH – Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego.

 

13.40-15.50 Wystąpienia zaproszonych prelegentów i dyskusja

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się:

dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

dr Jan Maciej Szczepański – Ekspert Związku Miast Polskich,

Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW;

Mariusz Denkiewicz – Dyrektor Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji, Departament Sektora Samorządowego, Bank Gospodarstwa Krajowego,

dr Mirosław Czekaj – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Skarbnik Miasta Warszawy Miasta Warszawy,

dr Remigiusz Górniak – Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek,

 

15.50-16.00 Podsumowanie

W trakcie Webinarium będzie możliwość zgłaszania pisemnych pytań, na które będą udzielne odpowiedzi w kilku sesjach.