fbpx

ustawa o Agencji Spójności i Rozwoju

5 marca 2021
posiedzenie komisji

RPO pozostaną w kompetencji samorządów województw

Agencja Spójności i Rozwoju nie będzie instytucją zarządzającą regionalnymi programami […]