fbpx
3 maja 2023

Stanowisko Zarządu ZWRP dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

Zarząd Związku Województw RP przyjął stanowisko, w którym poparł proponowane […]
2 maja 2023

Legislacja. Mapa wpływu. Adam Mikołajczyk

Przedstawiciele Związku Województw RP biorą udział w pracach komitetów monitorujących i […]
26 kwietnia 2023

Z posiedzenia plenarnego KWRiST

Kwietniowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego już […]
26 kwietnia 2023

Legislacja. Mapa wpływu. Rafał Modrzewski

Przedstawiciele Związku Województw RP biorą udział w pracach komitetów monitorujących i […]
20 kwietnia 2023

Odpowiedź Ministra Rolnictwa dot. alokacji PO RiM

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział na stanowisko Zarządu Związku […]
20 kwietnia 2023

Odpowiedź MRiPS dot. zadań WUP

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Zarządu Związku […]