fbpx

Marszałek Marek Woźniak na wyjazdowym posiedzeniu Komisji COTER w Okręgu Sybin

Marszałek woj. mazowieckiego na obradach ENVE
Mazowieckie na obradach ENVE
3 lipca 2023
Stanowisko ws polityki spojnosci UE po 2027 ZWRP
Stanowisko Zarządu Związku Województw RP dot. polityki spójności
7 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Marszałek Marek Woźniak na wyjazdowym posiedzeniu Komisji COTER w Okręgu Sybin

W 2023 roku Województwo Wielkopolskie świętuje 5-lecie współpracy z Okręgiem Sybin w Rumunii. To najmłodsze regionalne partnerstwo jest wyjątkowe: niewielki Sybin był już Europejską Stolicą Kultury (w 2007 roku), Europejskim Regionem Gastronomicznym (w 2019 roku), ponadto zorganizowano tu szereg spotkań w ramach rumuńskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

22 i 23 czerwca w Sybinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu COTER oraz konferencja „Spójność – nasza podstawowa wartość dla przyszłości Europy: regiony i miasta na rzecz silnej odbudowy i sprawiedliwej transformacji”, której współorganizatorem była Rada Okręgu Sybin. W obydwu wydarzeniach uczestniczył Marszałek Marek Woźniak.

Podczas konferencji, członkowie i członkinie Europejskiego Komitetu Regionów, w tym Przewodniczący Vasco Alves Cordeiro oraz przedstawiciele państw i regionów członkowskich UE, poszukiwali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polityka spójności mogłaby po 2027 roku nadal skutecznie przeciwdziałać dysproporcjom społecznym i gospodarczym między regionami oraz wspierać ich zieloną transformację, zapewniając jednocześnie środki do przezwyciężenia poważnego i nieprzewidywalnego kryzysu.

Konferencja stanowiła również wkład w prace Europejskiego Komitetu Regionów nad opinią Komisji COTER z inicjatywy własnej w sprawie przyszłości polityki spójności po 2027 r., której projekt omawiano w drugim dniu spotkania podczas posiedzenia Komisji.

W dyskusji zabrał również głos Marszałek Marek Woźniak, wskazując, że „zagrożenia dla polityki spójności wynikają z wielu zmian zachodzących w UE: dochodzi do kreowania nowych obszarów wydatkowania przy tym samym budżecie, stąd coraz częstsze sięganie do worka przeznaczonego na politykę spójności”.

Marszałek Woźniak zauważył również, że – w zakresie skuteczność polityki spójności – Polska jest dobrym przykładem. „Mój region odnotował wzrost PKB o ponad 33% na głowę mieszkańca, dzięki połączeniu własnej aktywności z unijnym wsparciem”.

Poinformował także uczestników posiedzenia, że polskie regiony powołały specjalną grupę ekspercką, która wypracowała dokument zawierający 22 postulaty ws. przyszłości polityki spójności, który wkrótce zostanie przekazany m.in. Europejskiemu Komitetowi Regionów oraz Komisji Europejskiej. W dokumencie postuluje się m.in., by utworzyć jeden fundusz w miejsce wielu, przy jednoczesnym rozważeniu, czy nie połączyć Funduszu z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, aby uzyskać większą skuteczność także w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas spotkania lokalni i regionalni liderzy zaapelowali także o zwiększenie wsparcia finansowego dla regionów z silnym przemysłem motoryzacyjnym. Podkreślono, że regiony te są jednymi z tych najbardziej dotkniętych przejściem do gospodarki o zerowej emisji netto. Wskazano również, jak ważne jest opracowanie europejskiej strategii, która zapewni, że przejście będzie zrównoważone nie tylko pod względem środowiskowym, ale także społecznym.

Wizyta w Sybin

Po zakończeniu udziału w Komisji COTER, Marszałek Marek Woźniak rozpoczął – na zaproszenie Przewodniczącej Danieli Cîmpean – pierwszą oficjalną wizytę w Okręgu Sybin. Szefowie partnerskich regionów kontynuowali rozmowy podjęte w kwietniu w Wielkopolsce, dotyczące planów współpracy w najbliższym czasie. 23 czerwca odbyło się spotkanie z Răzvanem Popem, Dyrektorem Biblioteki Okręgowej ASTRA, połączone z wizytacją budynków biblioteki, który stanowi wyjątkowo przyjazne miejsce dla studentów. W tej przestrzeni działają nowoczesny, tzw. American corner, dofinansowany przez Ambasadę USA oraz część zabytkowa z biblioteką funkcjonującą tam od 1861 roku. Została ona założona przez Siedmiogrodzkie Stowarzyszenie Literatury Rumuńskiej i Kultury Narodu Rumuńskiego. Biblioteka ASTRA planuje w najbliższym czasie podjęcie rozmów z marszałkowską Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu z intencją rozpoczęcia współpracy.

W dalszej części wizyty Marszałek Woźniak odwiedził fabrykę IFM w Sybinie, która specjalizuje się m.in. w opracowywaniu czujników położenia dla aplikacji automatyki przemysłowej i ich produkcji. Inwestycja jest wyjątkowa z uwagi na swój status tzw. „zielonej fabryki”. IFM w Sybinie została wybudowana w 2022 roku zgodnie ze złotymi standardami DGNB – Niemieckiej Rady ds. Zrównoważonego Budownictwa, czyli najbardziej zaawansowanym na świecie systemie certyfikacji budynków. Obejmuje wszystkie najważniejsze tematy „zorientowane na przyszłość”, czyli ochronę klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym czy ochronę zdrowia.

Dwustronne rozmowy Marszałka Marka Woźniaka i Przewodniczącej Danieli Cîmpean dotyczyły również aktywności naszych rumuńskich partnerów w związku z obchodzonym w 2024 roku jubileuszem 80-lecia istnienia zespołu folklorystycznego „Cindrelul-Junii Sibiului”, a także Mołdawii – zarówno Sybin, jak i Wielkopolska, współpracują z partnerami w tym kraju i dostrzegają potrzebę przekazywania konkretnego wsparcia.

W najbliższym czasie obydwa regiony skoncentrują się przede wszystkim na inicjowaniu współpracy między naszymi instytucjami kultury, co ma umocnić nasze partnerstwo, a także sięgać po środki z administracji centralnej w ramach polsko-rumuńskiego sezonu kulturalnego zaplanowanego na lata 2024-2025.

źródło: umww.pl