fbpx
Najlepsze smaki Mazowsza wybrane. Miód spadziowy z Laurem Marszałka
14 lipca 2021
wykres
Mazowsze. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
2 sierpnia 2021

Ponad 1,7-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 787 przebiegający przez Suskowolę zostanie przebudowany. Inwestycja obejmie m.in. poszerzenie i przebudowę nawierzchni, budowę chodników, wykonanie poboczy, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. Koszt przebudowy to ponad 6,1 mln zł. Środki pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Umowę z wykonawcą inwestycji podpisał dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski. W spotkaniu udział wzięli również wicemarszałek Rafał Rajkowski, radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz wójt gminy Pionki Mirosław Ziółek.

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski realizacja inwestycji to przykład dobrej współpracy między samorządami. – Gmina Pionki na swój koszt przygotowała dokumentację projektową i przekazała ją do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzięki temu możemy przystąpić do realizacji tego oczekiwanego przez mieszkańców projektu – podkreśla. – To kolejny już etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 787. Tym razem wyremontujemy 1,7-kilometrowy odcinek przebiegający przez miejscowość Suskowola. Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo użytkowników drogi, ale też mieszkańców.

Prace remontowe obejmą poszerzenie i przebudowę nawierzchni istniejącej jezdni. Droga zyska nowe pobocza oraz chodnik. Poprawiona zostanie geometria skrzyżowań. Roboty drogowe obejmą również: wykonanie rowów drogowych otwartych i krytych, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, a także aktualizację oznakowania pionowego i poziomego.

Zdaniem radnego Leszka Przybytniaka, przewodniczącego sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich o tym, jak ważna jest to inwestycja dla lokalnej społeczności świadczy duże zaangażowanie gminy Pionki. – Przygotowanie dokumentacji projektowej na koszt gminy Pionki znacznie ułatwiło nam przystąpienie do realizacji tej inwestycji i dzisiaj możemy podpisać umowę z wykonawcą. Liczymy, że już za rok mieszkańcy Suskowoli będą mogli korzystać z przebudowanego i bezpiecznego odcinka drogi oraz skrzyżowania.

Koszt realizacji inwestycji to ponad 6,1 mln zł. Środki na ten cel pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Roboty drogowe mają potrwać ok. 12 miesięcy, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r.