fbpx

Mazowsze. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

pieniądze
Mazowieckie inwestycje drogowe
30 lipca 2021
Sezon zmian w Mazowieckim Instytucie Kultury
1 września 2021
Pokaż wszystkie

Mazowsze. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

wykres

Budynki urzędu gminy oraz OSP w Pokrzywnicy, a także świetlica wiejska we wsi Łępice przejdą termomodernizację. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają ponad 1 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-20. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

W ramach inwestycji w budynkach urzędu gminy i OSP w Pokrzywnicy oraz świetlicy wiejskiej we wsi Łępice wymienione zostaną kotły węglowe. Budynki zyskają także nową instalację grzewczą oraz energooszczędne oświetlenie. Zastosowane zostaną odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz kotły na pellet.

Dzięki inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach, a co za tym idzie również wydatki na ogrzewanie. Zmiana sposobu ogrzewania powinna również przynieść korzyści w postaci poprawy jakości powietrza w gminie Pokrzywnica i powiecie pułtuskim.

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1 606 562,77 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 034 194,36 zł

Działanie: 4.2 „Efektywność energetyczna”