fbpx
nauka zdalna
Mazowsze. Samorząd doposaża szkoły w komputery
27 listopada 2020
seniory, pomoc
Pomoc społeczna na Mazowszu
8 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Mazowsze pomaga Podkarpaciu

współpraca

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu 200 tys. zł wsparcia powiatowi przemyskiemu (województwo podkarpackie). Pieniądze z budżetu Mazowsza zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 2067 Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica, która uległa zniszczeniu podczas czerwcowej powodzi.

 

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik to sytuacja, w której nikt nie chciałby się znaleźć. – Życie jest nieprzewidywalne i nie możemy być pewni, czy coś podobnego, kiedyś nie przytrafi się nam. Warto o tym pamiętać i wspierać tych, którzy w danym momencie tej pomocy potrzebują najbardziej. A sytuacja jest szczególna. Wszystkie samorządy w Polsce mierzą się w tym roku z wyjątkowym przeciwnikiem, jakim jest COVID-19. Wiąże się to nie tylko z modyfikacją ich działalności, ale też korektą planów inwestycyjnych i budżetów. Klęski żywiołowe to dolanie przysłowiowej oliwy do ognia. Wielu ludzi w jednej chwili traci dorobek całego życia. Zniszczeniu ulega wszystko to, co budowaliśmy latami. Dlatego jako radni województwa nie pozostajemy obojętni i w geście solidarności chcemy pomóc powiatowi przemyskiemu i jego mieszkańcom w odbudowaniu strat.

Pod koniec czerwca powiat przemyski nawiedziły nawałnice, które spowodowały ogromne straty w infrastrukturze gminnej i powiatowej oraz w rolnictwie. W wyniku ulewnych deszczy zalane zostały domy i uprawy rolne. Powstały też osuwiska, które są zagrożeniem dla budynków mieszkalnych. Zniszczone zostały m.in. mosty oraz drogi i chodniki. Najbardziej ucierpiały gminy Bircza oraz Dubiecko. Straty szacowane są łącznie na 16,5 mln zł, a w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 powiat nie jest  w stanie z własnych środków odbudować i wyremontować zniszczonej infrastruktury. Pandemia jest wyzwaniem dla nas wszystkich zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Dlatego zwłaszcza teraz ważne jest, aby pomagać sobie nawzajem. Tu chodzi przede wszystkim o dobro mieszkańców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji – dodaje.

Dlatego starosta powiatu przemyskiego zwrócił się z prośbą o pomoc finansową do samorządu województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza przychyliły się do tej prośby. Wsparcie z budżetu Mazowsza zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem prawie 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2067 relacji Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica.

Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska zauważa, że sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy i władze samorządowe powiatu przemyskiego jest szczególna. – Jako wspólnota samorządowa nie możemy ograniczać się jedynie do myślenia o Mazowszu. Dlatego solidaryzujemy się z powiatem przemyskim, który w obliczu walki z pandemią mierzy się również ze skutkami czerwcowej powodzi i  przekazujemy nasze wsparcie finansowe.

źródło: mazovia.pl