fbpx
łóżko w szpitalu
Szpital wojewódzki w Białymstoku uruchomił oddział covidowy
4 grudnia 2020
nowa karetka
Zachodniopomorskie. Dodatkowe karetki do walki z COViD-19
8 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Pomoc społeczna na Mazowszu

seniory, pomoc

Domy pomocy społecznej to jedne z najbardziej narażonych miejsc na rozprzestrzenianie się zakażenia koronawirusem. W wielu krajach właśnie w tych miejscach dochodziło do największej liczby niekontrolowanych zarażeń. Mazowsze, aby nie powtarzały się sytuacje z początku pandemii, przekazało na ich potrzeby ponad 25 mln zł. Dzięki tym środkom wszystkie placówki zostały wyposażone w urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej.

Mazowsze sięgnęło po ponad wsparcie unijne (22 mln zł) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) m.in. na zakup sprzętu i zabezpieczeń dla pracowników oraz pensjonariuszy mazowieckich domów pomocy społecznej w ramach dwóch projektów. – Najważniejsze stało się stworzenie takich warunków, by DPS-y mogły normalnie funkcjonować, a przede wszystkim by nadal chroniły zdrowie i życie pacjentów, ale też zabezpieczały osoby pracujące na rzecz podopiecznych tych placówek – mówi członek zarząd województwa Elżbieta Lanc. – Placówki z Mazowsza otrzymały znaczące granty, dzięki którym pracownicy bezpośrednio zajmujący się podopiecznymi otrzymali dodatki do wynagrodzeń.

W ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” przekazano DPS-om granty, które mogły być przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników tych placówek oraz wsparcie rzeczowe. Domy pomocy społecznej kupiły – według potrzeb danej placówki – środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki i maseczki oraz kombinezony jednorazowego i wielorazowego użytku dla pracowników i pensjonariuszy DPS, a także oczyszczacze powietrza i dekontaminatory. Wszystko po to, by ratować zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne pensjonariuszy i kadry domów pomocy społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przekazało te środki w postaci grantów podmiotom prowadzącym na Mazowszu DPS-y. O granty mogły ubiegać się samorządy, jak i podmioty niepubliczne – organy prowadzące placówki, które znajdują się w rejestrze wojewody. Skorzystały z nich w sumie 104 placówki. Wcześniej z budżetu województwa zakupionych zostało 60 urządzeń do oczyszczania powietrza dla 60 najbardziej potrzebujących placówek.

Dodatkowo zwiększony został zakres realizowanego już przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej unijnego projektu „Liderzy kooperacji”, w którym biorą udział ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z powiatów: węgrowskiego (gminy Stoczek i Liw), ostrowskiego (gminy Nur i Małkinia Górna), białobrzeskiego (gmina Radzanów) oraz otwockiego (gmina Wiązowna). Aby łagodzić skutki epidemii wywołanej covid-19 oraz zapewnić bezpieczne funkcjonowanie tych placówek, wsparcie otrzymały zarówno one, jak i 52 domy pomocy społecznej. W efekcie – na Mazowszu przeznaczono dodatkowo 3 mln zł na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu, czyli ozonatorów i stojaków do dezynfekcji.

W sumie do 106 domów pomocy społecznej na Mazowszu trafiło ponad 25 mln zł, z czego prawie 16 mln zł to środki na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników (projekt „Wsparcie dla Mazowsza”), 5,4 mln zł na środki ochrony („Wsparcie dla Mazowsza”), 627,5 tys. zł na sprzęt dla DPS-ów („Wsparcie dla Mazowsza”), ok. 2,7 mln zł na środki ochrony dla DPS-ów (z projektu „Liderzy kooperacji”) oraz ok. 587 tys. zł na oczyszczacze powietrza (z budżetu województwa mazowieckiego).