fbpx

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na stanowisko Zarządu ZWRP

Zimowe Zakopane, źródło visitmałopolska
Małopolska zimą – nie tylko narty. Okolice Zakopanego
24 lutego 2023
Legislacja. Mapa wpływu. Olgierd Geblewicz
27 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na stanowisko Zarządu ZWRP

W dniu 6 lutego 2023 roku Zarząd Związku Województw RP przyjął stanowisko w sprawie zarządzania Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy i przedstawił swoje postulaty Ministerstwu Zdrowia. Na inicjatywę Zarządu ZWRP odpowiedziało teraz Ministerstwo.

W piśmie z dnia 24 lutego br. Sekretarz Stanu Waldemar Kraska odniósł się do zaproponowanych zmian legislacyjnych. Wiceminister przyznał, że „(…) za zasadny należy przyjąć wniosek zawarty w stanowisku dotyczący zmiany wymagań, jakie powinien spełniać kierownik wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Jednocześnie podkreślono, że przy najbliższych pracach legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437), rozważone zostanie podjęcie działań, których celem będzie zrezygnowanie z określonego w tej ustawie wymogu, aby kierownikiem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy był lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej, i wprowadzenie zasad ogólnych, odnoszących się do kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, określonych w ustawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn.zm.).

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia:

MZ – odp. do Prezesa Zarządu Związku Województw RP