fbpx

Na Pomorzu dodatkowe wsparcie unijne na trasy rowerowe i dla przystani żeglarskiej

Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej
12 stycznia 2022
Pomorze w czołówce rankingu europejskich regionów przyszłości
22 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Na Pomorzu dodatkowe wsparcie unijne na trasy rowerowe i dla przystani żeglarskiej

Rozbudowa sieci tras rowerowych na terenie gminy Władysławowo oraz przystani żeglarskiej w Błotniku na terenie gminy Cedry Wielkie to dwa projekty, które uzyskały dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych. Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski 2 lutego 2022 r. podpisali z samorządowcami aneksy do umów oraz wręczyli im symboliczne czeki.

Dla gminy Władysławowo zwiększono wysokość unijnego dofinansowania o 1,47 mln zł, natomiast dla gminy Cedry Wielkie o ponad 589 tys. zł. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na dokończenie inwestycji

Na terenie gminy Władysławowo realizowany jest unijny projekt związany z rozbudową infrastruktury turystycznej w ramach sieci Pomorskich Tras Rowerowych. Polega on m.in. na wykonaniu dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem oraz trzech miejsc postojowych: w Ostrowie, Władysławowie i Chałupach.

Do wykonania pozostał około trzykilometrowy odcinek, położony głównie w terenie niezabudowanym i często podmokłym oraz w pasie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Prace wymagają znacznych nakładów finansowych związanych z koniecznością oddzielenia ścieżki rowerowej od ruchu samochodowego. Władze gminy zwróciła się więc z prośbą do Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznanie dodatkowych środków z RPO WP.

Szacunkowy koszt tych robót wynosi 5 mln zł, a planowany termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2023 r. W gminie Władysławowo gotowy wtedy będzie szlak rowerowy o łącznej długości ponad 29 km.

– Realizacja tej inwestycji pozwoli ukierunkować ruch turystyczny w naszym województwie, zwłaszcza turystyki aktywnej i rekreacyjnej, ku obszarom nadmorskim. Możliwość bezpiecznego, wygodnego przemieszczania się rowerami po malowniczych nadmorskich terenach Pomorza to niewątpliwie ciekawa atrakcja dla mieszkańców i przybywających do regionu turystów – mówi marszałek Mieczysław Struk.

Natomiast na terenie gminy Cedry Wielkie projekt dotyczy rozbudowy przystani żeglarskiej w Błotniku w ramach projektu Pętli Żuławskiej. Rozbudowywane są pomosty pływające oraz budynek bosmanatu, gdzie dodatkowo zmieni się sposób jego użytkowania. W związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych spadł poziom dofinansowania projektu z 85 do 60 proc. Dlatego władze gminy zwróciły się z prośbą do Zarządu Województwa Pomorskiego o przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów inwestycji. Planowany termin jej zakończenia to 31 maja 2023 r.

Źródło: pomorskie.eu

Na zdjęciu: MARSZAŁKOWIE MIECZYSŁAW STRUK I WIESŁAW BYCZKOWSKI WRĘCZAJĄ SYMBOLICZNY CZEK WÓJTOWI GMINY CEDRY WIELKIE JANUSZOWI GOLIŃSKIEMU. FOT. ALEKSANDER OLSZAK