fbpx

Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Budżet województwa pomorskiego na 2022 r.
21 grudnia 2021
Na Pomorzu dodatkowe wsparcie unijne na trasy rowerowe i dla przystani żeglarskiej
3 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Pomorska Nagroda Artystyczna wyróżni najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze w 2021 r. Liczy się zarówno działalność artystyczna, jak i mecenat. Szukani są zarówno debiutanci, młodzi artyści oraz twórcy sztuki z dużym dorobkiem. Kandydatów można zgłaszać do 14 lutego 2022 r.

Minął kolejny trudny rok pod znakiem epidemii i zmieniających się obostrzeń sanitarnych. Dla artystów i miłośników sztuki był to czas oczekiwania na otwarcie instytucji kultury czy zwiększenie limitów dla widzów i osób zwiedzających. Jednakże – mimo licznych ograniczeń – w roku 2021 w regionie odbyło się wiele twórczych i kreatywnych przedsięwzięć.

 

Za co przyznawane są nagrody

Laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

– Z powodu pandemii, miniony rok na pewno nie był łatwy, ale nie tak trudny jak 2020, kiedy placówki kulturalne zamknęły się na wiele miesięcy. W 2021 roku z powodu obostrzeń też nie można było zapraszać na przykład do teatru pełnego kompletu widzów, ale miniony rok broni się – mówi Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury UMWP. – Z pewnością nie zabraknie zgłoszeń i wspaniałych kreacji, a wyróżnionych poznamy podczas gali pod koniec kwietnia 2022 roku – dodaje wicedyrektor.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoruje wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane są osoby lub firmy wspierające kulturę. Przyznawana jest również indywidualna nagroda specjalna. To Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, którą osobiście przyznaje marszałek województwa pomorskiego za całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

 

Kto może zgłaszać kandydatów

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

 • dotychczasowi laureaci nagrody,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Można zgłaszać trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń w roku 2021, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii Kreacje Artystyczne, jednej kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii Mecenat Kultury.

 

Kapituły Mała i Duża

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, w skład której wchodzi ponad 100 osób – członkowie Małej Kapituły oraz laureaci nagrody z lat poprzednich.

 

Jak i gdzie można składać wnioski

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do 14 lutego 2022 r. w wybranej formie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej należy przesłać wniosek na adres:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

 1. Korzenna 33/35

80-851 Gdańsk 50

na kopercie musi być dopisek: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu korespondencji;

 • drogą elektroniczną – podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
 • w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35 w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu – od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

 • Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, tel. 58 326 10 13,
 • Departamencie Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, tel. 58 326 82 86,
 • oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.

Uwaga

Kapituła rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2021. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Dokumenty do pobrania: