fbpx

Budżet województwa pomorskiego na 2022 r.

Coraz więcej chętnych na prawo jazdy na Pomorzu
16 grudnia 2021
Można już zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej
12 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Budżet województwa pomorskiego na 2022 r.

Ponad 1,3 mld zł – to kwota, która w budżecie województwa pomorskiego na kolejny rok. będzie przeznaczona na wydatki. Z kolei dochody wyniosą ok. 1,2 mld zł. Radni województwa przyjęli plan finansowy na 2022 r.

Decyzja została podjęta podczas XXXIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 20 grudnia 2021 r.

Zgodnie z założeniami dochody budżetu województwa w 2022 roku wyniosą 1 264 mln zł. Z kolei w przyszłym roku wydatki wyniosą 1 331 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 67 mln zł. Największa kwotę w wydatkach budżetu stanowić będą wydatki na organizację transportu w województwie. Chodzi tu zarówno o przewozy kolejowe, jak i infrastrukturę drogową. Na te cele wydanych będzie 527 mln zł. Z kolei na ochronę zdrowia, politykę społeczną i rodzinną przeznaczonych będzie 252 mln zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z budżetu województwa otrzyma ok 151 mln zł.

Budżet województwa przedstawił radnym skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann.

– Projekt budżetu omówiły wszystkie komisje sejmiku. Budżet został także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Wszystkie jego zapisy są zgodne z obowiązującym prawem – poinformował.

– W tej trudnej sytuacji utrzymujemy dużą dynamikę wydatków. Z każdej złotówki 29 groszy przeznaczamy na inwestycję – dodał.

Budżet został przyjęty a wraz z nim Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego.

Źródło: pomorskie.eu