fbpx

„Nie” dla zmian w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR

Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
19 listopada 2021
Zadania zlecone. Stanowisko Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP z 22 listopada br.
23 listopada 2021
Pokaż wszystkie

„Nie” dla zmian w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało trzecią wersję projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) i przekazało ją do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 25 listopada 2021 r.

Zobacz : Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Projekt jest opiniowany przez Komisję Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

22 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST, na którym był on omawiany.

Samorządowcy skrytykowali projekt. Związek Województw RP zauważa, że obecna wersja projektu istotnie odbiega od jego wersji drugiej. Nie uwzględnia uwag i propozycji składanych w procesie konsultacji. W wielu punktach jest również z nimi sprzeczna. Wątpliwości dotyczą w m.in.:

  • niemal całkowitego wyeliminowania wsparcia rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w ramach PS WPR i uwzględnienie wyłącznie inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków oraz koncepcji Inteligentnych wsi;
  • ograniczenia możliwości wsparcia operacji infrastrukturalnych w ramach Leader’a i nadanie takiemu wsparciu wyłącznie charakteru określonego jako: „…uzupełniający do projektowanego w ramach innych programów (finansowanych z innych funduszy)…” ;
  • ograniczenia swobody w kształtowaniu lokalnych strategii rozwoju poprzez konieczność skoncentrowania dokumentu na – dokładnie – trzech obszarach tematycznych;
  • radykalnej zmiany systemu instytucjonalnego dla interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi oraz Scalanie gruntów i pozbawienie samorządów województw ich dotychczasowej roli w procesie wdrażania tych działań;
  • drastycznego ograniczenia środków przeznaczonych na realizację w ramach interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi.

Samorządowcy podczas posiedzenia zespołu KWRiST podkreślali, że przyjęcie bieżącej wersji projektu zakończy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rozpocznie ich degradację. Strona samorządowa wskazywała również, iż inne źródła nie gwarantują finansowania rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Przykładowo projekt zapisów Umowy Partnerstwa wskazuje, że w przypadku dróg lokalnych interwencja będzie ograniczona tylko do tzw. inwestycji o charakterze dostępowym. Natomiast wsparcie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych poza aglomeracjami, w tym głownie na terenach wiejskich, przewidziano co prawda w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ale kwota przeznaczona na ten cel to zaledwie 204 mln euro.

Strona samorządowa protestowała ponadto przeciw zabraniu samorządom województw kompetencji w zakresie wdrażania interwencji. Jak tłumaczyła, regiony mają wyszkoloną kadrę, doświadczenie, sprzęt informatyczny. Taki zapis może spowodować, że 1,2 tys. wykwalifikowanych pracowników z dnia na dzień będzie musiało szukać nowej pracy.

Obecny na spotkaniu wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że stanowisko resortu na ten moment jest niezmienne. Jednocześnie zapewnił, że ministerstwo pochyli się jeszcze nad wnioskami i uwagami strony samorządowej.

23 listopada br. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawi informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uwagi poszczególnych regionów do projektu zostały przez ZWRP przesłane przewodniczącemu komisji sejmowej.

Projekt znalazł się także w porządku posiedzenia plenarnego KWRiST, które zaplanowano na 24 listopada br.

Projekt był już analizowany przez Komisję ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP, która negatywnie go oceniła w zakresie interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi oraz LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Procedowane jest także stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie projektu.