fbpx

Zadania zlecone. Stanowisko Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP z 22 listopada br.

„Nie” dla zmian w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR
23 listopada 2021
Z posiedzenia Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP
24 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Zadania zlecone. Stanowisko Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP z 22 listopada br.

22 listopada br. Komisja ds. finansów publicznych Związku Województw RP i Zespół skarbników Związku Województw RP przyjęły stanowisko w sprawie realnej wyceny kosztów zadań zleconych.

Ze stanowiska wynika, że:

1. Z uwagi na zróżnicowanie zasobowe (dochody, majątek, zasoby ludzkie) jednostek samorządu terytorialnego, skutkujące zróżnicowaniem kosztów, zachodzi konieczność zróżnicowania wysokości dotacji przekazywanych poszczególnym samorządom.
2.Wysokość dotacji na realizację zadań powinna odpowiadać rzeczywistemu poziomowi kosztów (nie tylko wydatków) poniesionych na realizację zadań zleconych.
3. Zachodzi potrzeba zidentyfikowania kosztów bezpośrednich i pośrednich realizacji zadań.
4. Podjęcie działań mających na celu wypracowanie klucza, przy pomocy którego rozliczane będą koszty związane z realizacją zestandaryzowanych zadań zleconych, z uwzględnieniem zróżnicowania jednostek.

W załączeniu stanowisko:  Stanowisko w sprawie realnej wyceny kosztów zleconych