fbpx

Z posiedzenia Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP

Zadania zlecone. Stanowisko Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP z 22 listopada br.
23 listopada 2021
Centrum Wsparcia Doradczego. Konferencja w MFiPR
25 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP

22 listopada br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników województw Związku Województw RP.

Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji, skarbnik województwa dolnośląskiego omówiła prezentację pt. „Dochody podatkowe samorządów województw w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2021-2027” dochody podatkowe jst, zwracając uwagę m.in. na takie  aspekty jak :

– dochody podatkowe JST w 2020 roku,

– dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w latach 2010 – 2022,

– dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT w latach 2010 – 2022,

– fundusze wspierające rozwój jednostek sektora samorządowego,

– udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto.

Następnie odbyła się dyskusja na temat kwot przyjętych przez regiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej po 2022 roku.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o konsekwencjach wynikających ze zmiany art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który mówi o pokrywaniu straty netto przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W listopadzie 2019 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie tego przepisu, który nakazywał samorządom coroczne pokrywanie strat szpitali, lub likwidację placówek. Skarbnicy rozmawiali na temat tego, jak w praktyce wygląda pokrywanie wyniku w ich regionach.

Komisja przyjęła stanowisko w sprawie realnej wyceny zadań zleconych

Zadania zlecone. Stanowisko Komisji ds. finansów publicznych i Zespołu skarbników ZWRP z 22 listopada br. – Polskie Regiony