fbpx
Komfortowe warunki dla małych pacjentów w Przemyślu
Komfortowe warunki dla małych pacjentów w Przemyślu
28 stycznia 2024
Podkarpackie rozmowy z partnerami z Bawarii
11 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Nowa jakość patomorfologii na Podkarpaciu

Nowa jakość patomorfologii na Podkarpaciu

Ponad 17 mln złotych, niemalże w całości sfinansowanych z budżetu województwa, kosztowała przebudowa Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Realizacja tego niezwykle potrzebnego ale też wymagającego znacznych nakładów finansowych przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie ogromne wsparcie i zaangażowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego- podkreśliła dyrektor szpitala Barbara Rogowska.

– Inwestujemy w nasze placówki lecznicze, by spełniały jak najwyższe standardy i w ten sposób służyły mieszkańcom, pozwalając na doskonałe pożytkowanie umiejętności lekarzy i całego personelu medycznegopowiedział marszałek Władysław Ortyl, w czasie uroczystego otwarcia inwestycji w rzeszowskiej „Dwójce”.

W oddaniu do użytku całkowicie zmodernizowanej części szpitala uczestniczyli także: parlamentarzyści Ewa Leniart i Krystyna Skowrońska, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska, dyrektorzy wojewódzkich podmiotów leczniczych, przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych remontu zakładu oraz kierownik zakładu patomorfologii dr n. med. Mariusz Książek wraz z personelem.

W uroczystości uczestniczył także Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba, który poświęcił nowo otwarty zakład.

Połączenie z jednej strony nowoczesnej technologii z umiejętnym wykorzystaniem dostępnych zasobów prowadzi do otwarcia inwestycji, która jest wyrazem naszego zobowiązania do zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia najwyższych standardów opieki zdrowotnej- powiedziała wojewoda Kubas-Hul.

To ważny moment, który dzięki sprawnym decyzjom kadry zarządzającej pozwala na otwarcie nowoczesnego zakładu patomorfologii. Jest to niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia personelu, ale przede wszystkim pacjentów. Cieszymy się że Szpital Kliniczny nr 2 ciągle się rozwija- mówiła Poseł na Sejm RP Ewa Leniart.

Głos zabrały także: Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska oraz zastępca prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska.

Kwestia zainwestowania dużych środków w tę część szpitala wynikała z konieczności dostosowania pomieszczeń Zakładu Patomorfologii do wymagań stawianych przez Ministerstwo Zdrowia oraz standardów wyznaczanych przez służby sanitarne. Patomorfologia w rzeszowskim szpitalu nr 2 wykonuje badania nie tylko dla jego pacjentów, ale także wielu podmiotów leczniczych w regionie. Wykonywanie są tu badania histopatologiczne z materiałów pobranych w czasie operacji, biopsji czy sekcji, a także badania specjalne oraz sporządzane specjalistyczne dokumentacje. I choć na regionalnym rynku istnieje więcej podmiotów, które świadczą podobne usługi, to zapotrzebowanie na badania realizowane w zakładzie patomorfologii rzeszowskiej „Dwójki” jest bardzo duże.

Zły stan infrastruktury, zużyte wyposażenie lub braki w nim, nie pozwalały do tej pory by placówka ta mogła pełnić rolę wojewódzkiego ośrodka diagnostycznego w zakresie patomorfologii. Nie dawały także szansy na pełne wykorzystywanie doświadczenia i umiejętności wysokiej klasy kadry szpitala, którą wspierają lekarze i naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aby podnieść jakość usług i sprostać zapotrzebowaniu oraz wymogom prawnym samorząd województwa zainwestował w przebudowę Klinicznego Zakładu Patomorfologii oraz wymianę i doposażenie w sprzęt medyczny.

Konieczne było dostosowanie budynku patomorfologii do dzisiejszych standardów użytkowych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, a przede wszystkim do wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia standardów badań patomorfologicznych niezbędnych do uzyskania akredytacji. Pomieszczenia te nie były remontowane od czasu, kiedy budynek oddano do użytkowania, jeszcze w latach 80-tych.

W ramach prac zmodernizowano pracownie histopatologiczne zlokalizowane na pierwszym piętrze oraz śluzę sanitarną znajdującą się na parterze. Przebudowa objęła remont generalny budynku z zachowaniem istniejących funkcji użytkowych, z częściowym dostosowaniem do aktualnych wymagań. Wykonane zostały nowe instalacje elektryczne i teletechniczne, sanitarne, nowa instalacja wentylacji mechanicznej, która zapewnia wymaganą w przepisach ilość wymian powietrza. W ramach inwestycji przebudowano także prosektorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Zarówno pomieszczenia, ich wykończenia i wyposażenie także pochodziły z końca lat 80-tych i nie spełniały aktualnych wymogów.

Podczas przebudowy wykonano szereg prac budowlanych oraz instalacyjnych, między innymi dotyczących instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, a także systemu badań. Kupione zostało wyposażenie technologiczne prosektorium oraz nowe chłodnie. Zamontowano nową windę, zmodernizowano system ogrzewania. Zrealizowana inwestycja daje nową jakość, zarówno w kontekście wydajności i jakości badań, które są tu prowadzone, jak i standardu pracy w tej części szpitala.

Nowoczesne i wielofunkcyjne pomieszczenia badawcze z systemem profesjonalnej klimatyzacji i wentylacji pozwoliły na poprawę funkcjonowania Zakładu Patomorfologii, co bezpośrednio ma wpływ na wykonywanie badań dla innych klinik szpitala, zwłaszcza chirurgii, ginekologii i onkohematologii dziecięcej.

Cały okres realizacji inwestycji trwał przez 6 lat. Przebudowa zamknęła się kwotą niemalże 17,2 mln złotych. Budżet województwa sfinansował nieco ponad 17 mln złotych, sam szpital przeznaczył na ten cel 152 tysiące złotych. W czasie kiedy przygotowywano prace remontowe, w 2021 roku samorząd województwa przekazał szpitalowi dotację w wysokości niemalże pół miliona złotych, na zakup nowoczesnego sprzętu dla Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Za te pieniądze kupiono wówczas skaner do preparatów histologicznych, który jest niezbędny do stworzenia obrazu cyfrowego preparatu histopatologicznego. Dodatkowo Fundacja DKMS we współpracy z Fundacją Iskierka zakupiła urządzenia o wartości prawie 400 tysięcy złotych, ważne dla przygotowania takich preparatów.

źródło: podkarpackie.pl