fbpx
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na ostatniej prostej
25 października 2022
Ośrodek kuratorski na Podkarpaciu
8 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Nowa stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu

List intencyjny dotyczący budowy stacji elektroenergetycznej na Podkarpaciu podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Stronami porozumienia są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałek Piotr Pilch oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i umożliwienie nawiązania współpracy transgranicznej w zakresie przesyłu energii, czego efektem będzie utworzenie nowej stacji najwyższych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów – Chmielnicka oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja.

 

 

– Inwestycja na terenie gminy Jarosław, wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicka jest zgodna ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w ramach obszarów tematycznych dotyczących infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i OZE oraz rozwoju infrastruktury energetycznej. Kierunkiem właściwym dla rozwoju gospodarczego regionu jest ciągła rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej, dystrybucyjnej oraz  rozdzielczej, modernizacja istniejących elektrowni oraz systemów elektroenergetycznych, z wykorzystaniem najnowszych technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie energii i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Możemy śmiało powiedzieć, że realizacja tej inwestycji będzie miała swój trwały udział w tworzeniu warunków dla rozwoju Podkarpacia – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

 

Nowa stacja elektroenergetyczna Jarosław 400/110 kV pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski oraz umożliwi przyłączenie nowych stref przemysłowych.

Źródło: www.podkarpackie.pl

Foto: M. Hubala