fbpx
wykres
Będzie obradował Konwent Marszałków
7 kwietnia 2021
O dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
8 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

O KPO z premierem Mateuszem Morawieckim

7 kwietnia odbyło się spotkanie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z premierem Mateuszem Morawieckim.

Uczestnicy, wśród których obecni byli marszałkowie województw, rozmawiali o Krajowym Planie Odbudowy.

W sierpniu ubiegłego roku regiony wnosiły swoje propozycje do KPO. W marcu odbyły się wysłuchania publiczne do KPO. Brali w nich udział przedstawiciele samorządów i ogólnopolskich korporacji samorządowych, w tym Związku Województw RP.

Projekt KPO był dostępny na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i można było do niego składać uwagi i opinie poprzez formularz online. 2 kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne tego projektu.

– To niezwykle ważny program, który może wesprzeć rozwój gospodarczy. Otrzymamy 24 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 34 mld euro w ramach pożyczek. Nasz kraj w sytuacji pocovidowej potrzebuje impulsu inwestycyjnego. Tu i teraz – podkreślił Mateusz Morawiecki. – Dlatego w ramach KPO musimy zaangażować środki w projekty, które szybko przełożą się na poprawę jakości życia, ochrony zdrowia, stanu gospodarki – dodał.

– Krajowy Plan Odbudowy to olbrzymia nadzieja dla samorządów na wprowadzenie fundamentalnych reform w celu zmniejszenia nie tylko kryzysu gospodarczego, ale przede wszystkim zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, bo niestety pandemia wciąż trwa i zbiera potężne żniwo. Żeby więc ten program był naprawdę skuteczny, potrzebna jest współpraca i bardzo proszę pana premiera o kierowanie się zasadą „wszystkie ręce na pokład”. Samorządy są do dyspozycji. Nie chcemy być tylko beneficjentami, a niestety program uwzględnia do wdrażania wyłącznie podmioty centralne – mówiła Elżbieta Anna Polak, członek Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa lubuskiego.

W jej ocenie konieczna jest decentralizacja programu. – Nie zgadzam się z argumentacją pana ministra, który uważa, że są problemy natury technicznej uniemożliwiające samorządom regionalnym wdrażanie Krajowego Programy Odbudowy. Tylko decentralizacja programu zapewni jego skuteczne wdrażanie. Środki finansowe, które płyną do nas z Unii Europejskiej są potrzebne natychmiast, a samorządy gwarantują przyśpieszenie wdrażania. W naszych stanowiskach wskazujemy też na konieczność przekazania min. 40% programu na poziom regionalny – wyjaśniła Elżbieta Polak.

Obecny na spotkaniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapewnił, że przedstawiciele samorządów będą pracować w komitetach monitorujących.

Marszałek odniosła się także do zgłaszanych przez regiony projektów. – Projekt nie uwzględnia wielu wiązek projektów, które wcześniej były uzgodnione i zakwalifikowane do KPO. Mam tutaj na myśli takie inwestycje w ochronie zdrowia jak: termomodernizacja szpitali, czy ratownictwo medyczne, a także projekty, które dotyczą transportu rowerowego, które świetnie się wpisują w zielony ład. Nie ma też inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich. Wciąż niejasne są opisy demarkacji. Nie wiemy też do tej pory, co się stało z projektami, które zostały zgłoszone w sierpniu przez regiony – czy są uwzględnione? Chciałabym też zwrócić uwagę, że bardzo niejasny jest tryb wyłaniania projektów. Mówi się o trybie konkursowym lub pozakonkursowym, co budzi niepokój o upolitycznienie, tak jak to jest w przypadku Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych – podkreślała.

Jak zauważył podczas spotkania Adam Struzik, wiceprezes Zarządu ZWRP, marszałek województwa mazowieckiego, podstawowym elementem powinno być zbudowanie odporności w lecznictwie szpitalnym na analogiczne pandemie, jak tą którą obecnie przeżywamy. – Pandemia obnażyła słabość systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego fundamentalną sprawą dziś powinno być zwiększenie finansowania szpitali. Oczywiście nie tylko zdrowie wymaga podjęcia pilnych działań. Olbrzymim wyzwaniem jest także ochrona środowiska czy wsparcie inwestycji na terenach wiejskich i w małych miastach. Według przeprowadzonej analizy potrzeby inwestycyjne na tych obszarach województwa mazowieckiego sięgają 7 miliardów złotych i to w ciągu najbliższych lat. Kolejny obszar – transport kolejowy. Wnioskujemy, aby co najmniej półtora miliarda euro przeznaczyć dla spółek regionalnych kolejowych, które przewożą ponad 70 procent ludzi do pracy. Kwota blisko 400 milionów euro na tabor przeznaczona w całości dla Intercity to nieporozumienie. Apelujemy także, aby fundusze, które będą w formie pożyczek i kredytów dla przedsiębiorców były realizowane przez nasze wojewódzkie instytucje finansowe – podsumował marszałek.

Podczas spotkania premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w wyniku konsultacji zwiększone zostaną środki na transport kolejowy regionalny oraz szpitalnictwo.

Źródło: mazovia, lubuskie, wrotapodlasia

Foto: mazovia