fbpx

O dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową

O KPO z premierem Mateuszem Morawieckim
7 kwietnia 2021
wideokonferencja
Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Bezpłatny webinar
9 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

O dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową

8 kwietnia br. odbyło się kolejne zdalne spotkanie koordynatorów ds. dostępności działających w urzędach marszałkowskich. Jego organizatorem było biuro Związku Województw RP.

Tym razem koordynatorzy odbyli szkolenie na temat dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Prowadził je Sławomir Charmaj z firmy „Dostępni”.

Szkoleniowiec omówił niektóre zagadnienia znajdujące się w raporcie dotyczącym audytu, m.in. odniósł się do kwestii samochodów elektrycznych, sposobu ich ładowania i oznaczania miejsc do prawidłowego parkowania.

Rozmawiano na temat planów tyflograficznych tj. map miejsc tworzonych w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących, ich rozmieszczeniu i usytuowaniu. Była też mowa o tablicach informacyjnych, punktach i ladach informacyjnych wraz ich wyposażeniu.

Kolejnym poruszonym podczas spotkania zagadnieniem był dostęp do toalet oraz dyskusja na temat ich prawidłowego wyposażenia, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym ruchowo – zarówno dzieciom jak i dorosłym, korzystanie z nich.

Mówiono o tym, jak powinny wyglądać ciągi komunikacji pionowej oraz poziomej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję równie zadawać pytania szkoleniowcowi i Sławomirowi Florkowskiemu, ekspertowi z Fundacji „Polska bez barier.org”, który był obecny na szkoleniu.

Następne spotkanie koordynatorów odbędzie się 15 kwietnia br.