fbpx

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Bezpłatny webinar

O dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową
8 kwietnia 2021
śmieci
Zarząd ZWRP w sprawie parkingów dla pojazdów z odpadami
9 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Bezpłatny webinar

wideokonferencja

Zapraszamy na kolejny nieodpłatny webinar dla urzędów marszałkowskich z cyklu Edu Polskie Regiony pt.  Zasady ogólne postępowania administracyjnego – podejście praktyczne.

Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia br. w godz. 9.00 – 12.00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują zapisy Zapisz się na szkolenie | Polskie Regiony

Termin zgłoszeń upływa 27 kwietnia.

Na dzień przed wydarzeniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na szkolenie wraz z linkiem.

Program:

 1. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
 2. Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w doktrynie i orzecznictwie
 3. Zasada praworządności
 4. Zasada prawdy obiektywnej
 5. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli
 6. Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony
 7. Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 8. Współdziałanie organów administracji publicznej]
 9. Zasada zaufania do władzy publicznej; utrwalone praktyki rozstrzygania spraw]
 10. Zasada informowania stron
 11. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 12. Zasada przekonywania
 13. Zasada szybkości i prostoty postępowania – terminy załatwiania spraw administracyjnych
 14. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 15. Zasada pisemności postępowania
 16. Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej
 17. Zasada dwuinstancyjności postępowania
 18. Zasada trwałości decyzji administracyjnych
 19. Zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych

 

Prowadzący:

Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących prawa administracyjnego, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU.