fbpx

O opiece psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Podlaskiem

Centrum Historii Politechniki Białostockiej już działa
2 grudnia 2021
Finał Podlaskiej Marki 2020
17 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

O opiece psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Podlaskiem

Dostęp do ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży był tematem środowego (15.12) spotkania w Sokółce. Pod opieką placówek utworzonych przez jednostki Samorządu Województwa Podlaskiego znajduje się obecnie ponad tysiąc młodych pacjentów.

W dyskusji udział wzięli członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski, odpowiedzialny w samorządzie za sektor zdrowia, Bożena Łapińska – dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach oraz Renata Szymańska – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (WOPiTU).

Konferencja odbyła się w sokólskim Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i  Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. To pierwsza tego typu placówka utworzona przez podległy samorządowi województwa szpital psychiatryczny w Suwałkach w ramach wprowadzonego rok temu trzystopniowego modelu ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych. W całym regionie takich placówek prowadzonych przez suwalski szpital jest pięć, a trzy nadzoruje  łomżyński WOPiTU.

– To połowa z wszystkich szesnastu ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej działających na terenie województwa podlaskiego – mówił Marek Malinowski. – To, co się w ciągu tego roku wydarzyło, jest niezwykle ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej, kiedy dzieci, młodzi ludzie borykają się z naprawdę poważnymi problemami i musimy im w tym pomóc.

Zaznaczył też, że jeśli chodzi o liczbę ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej Podlaskie na tle innych województw wypada bardzo dobrze.

Marek Malinowski przypomniał też, że jedną z pierwszych decyzji obecnego zarządu było wsparcie budowy Centrum Psychiatrii dla dzieci i dorosłych przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (UDSK).

– Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczyliśmy na ten cel 17 mln zł. Natomiast budżet państwa 23 mln zł. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że budowa centrum jest na końcowym etapie – informował.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej prowadzone przez szpital w Suwałkach znajdują się w Bacejłach, Sejnach, Augustowie, Sokółce i w Suwałkach. Placówki WOPiTU działają w Łomży, Sławcu i w Wysokiem Mazowieckiem.

Jak zapowiedziała Wiesława Burnos niebawem zostanie otwarty kolejny ośrodek.

– Będzie to placówka na terenie powiatu monieckiego. Tam mamy taką „białą plamę”, jeśli chodzi o opiekę psychologiczną, ale to już niedługo się zmieni – zapewniła.

Główna zasada funkcjonującego od blisko roku modelu ochrony zdrowia dzieci i młodzieży to  tworzenie sieci ośrodków w ramach trzech poziomów referencyjnych. Na każdym z nich udzielana jest pomoc pacjentom o różnych potrzebach zdrowotnych. Pierwszy z nich – podstawowy, to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Są to poradnie psychologiczno-terapeutyczne, w których nie ma psychiatrów, bo opieka środowiskowa to współpraca z rodziną, szkołą, pomocą społeczną, sądem i kuratorem.

Najważniejsza jest ich dostępność i bliskość miejsca zamieszkania. Chodzi też o to, aby jak najszybciej zdiagnozować problem i udzielić odpowiedniego wsparcia. Często pomoc oferowana na poziomie opieki środowiskowej jest wystarczająca.

– Dobre postawienie diagnozy i potem dobrze ułożony plan terapii powodują, że te dzieciaki nie muszą trafiać do leczenia dziennego bądź do oddziałów stacjonarnych – podkreślała Renata Szymańska.

Z kolei Bożena Łapińska zaznaczyła, że dobrze prowadzona terapia na tym najniższym poziomie referencyjności znacząco wpłynie na liczbę osób dorosłych potrzebujących pomocy.

– Szacuje się, że dzisiaj z systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży do systemu dla dorosłych przechodzi 60 proc. pacjentów. Skuteczna pomoc dla dzieci na poziomie wczesnego rozpoznania zaburzeń może zmniejszyć tę liczbę do ok. 15 proc. – mówiła.

Pod opieką ośrodków prowadzonych przez suwalski szpital psychiatryczny znajduje się obecnie 660 dzieci. W ciągu roku udzielono ponad 4200 porad. Sporo młodych ludzi szuka też pomocy w placówkach prowadzonych przez łomżyński WOPiTU. Obecnie jest ich 500. Najczęściej zgłaszają się dzieci i młodzież ze stanami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi. W ostatnim czasie, z powodu sytuacji pandemicznej jest ich więcej.

W nowym modelu opieki psychiatrycznej poza ośrodkami I poziomu działają także ośrodki II poziomu – centra zdrowia psychicznego oraz III poziomu – ośrodki wysokospecjalistyczne całodobowej opieki.

W spotkaniu uczestniczyła także Monika Borkowska, wicedyrektor Departamentu Zdrowia UMWP.

 

Źródło i foto: www.wrotapodlasia.pl