fbpx

Centrum Historii Politechniki Białostockiej już działa

Konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030
9 listopada 2021
O opiece psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Podlaskiem
16 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Centrum Historii Politechniki Białostockiej już działa

Aparatura techniczna, filmy, fotografie, roboty, łaziki i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością uczelni – to elementy ekspozycji, którą możemy podziwiać w Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego. Jej najcenniejszym eksponatem jest żarówka Edisona. W uroczystym otwarciu muzeum w środę, 1 grudnia, udział wzięła Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podkarpackiego.

– Nasza uczelnia doczekała się miejsca, gdzie prezentujemy naszą bogatą historię, nasz potencjał i ludzi, którzy go tworzyli, pokolenia studentów, absolwentów, wspaniałych nauczycieli i naukowców. Prezentujemy nasz dorobek, osiągnięcia, a także wszystko to, z czym zżyliśmy się, i co stanowi DNA Politechniki Białostockiej – powiedziała prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej (PB).

Zgromadzona w byłej sali senatu kolekcja eksponatów związanych z dziejami uczelni, prezentowana jest w dziesięciu grupach tematycznych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z historią powstania PB, jej tradycjami i symbolami.

 

–  Mamy nadzieję, że zwiedzającym towarzyszyć będą odczucia, które pozwolą na nowo poznać naszą uczelnię, a jej pracownikom, studentom i absolwentom zacieśnić z nią szczególną więź – mówił dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB.  –  Występując w imieniu autorów ekspozycji przychodzi mi nadmienić, że mamy całkowitą świadomość rangi prezentowanej historii. Wiemy, że każdy z eksponatów stanie się za chwilę ważny wartościowy, choć każdy dla zupełnie innej osoby i każdy z zupełnie innego powodu. Zobaczycie tu państwo bowiem przedmioty wartościowe, artystyczne, historyczne i naukowe.

 

Natomiast Bartosz Bujanowski, syn inż. Mirosława Bujanowskiego, patrona Centrum Historii PB odczytał zebranym list, przygotowany przez Grażynę Bujanowską, bratową znanego inżyniera. Podkreśliła ona, że Mirosław Bujanowski był człowiekiem o dobrym sercu, który miał wielką pasję. Dzięki centrum pamięć o nim pozostanie zawsze żywa.

 

– Mirek miał wiele pasji, a jedną z nich było wyszukiwanie i gromadzenie przedmiotów obrazujących rozwój techniki na przestrzeni minionych lat. Poświęcał na to swój wolny czas, a to, co robił, to było jego drugie życie i nigdy zapewne nie pomyślał – co wynikło z jego skromnej osoby – że te wszystkie przedmioty, które zgromadził i ocalił od zapomnienia oraz jego praca będą tak cenne – napisała w liście Grażyna Bujanowska.

Ukoronowaniem wydarzenia było uroczyste otwarcie muzeum. Po przecięciu wstęgi z wnętrza Centrum Historii wyjechał łazik marsjański, który „przywitał” pierwszych odwiedzających.

Znacząca część ekspozycji poświęcona jest kształceniu i pracy inżynierów (strefy Inżynier i Ludzie Politechniki ). Wśród eksponatów zobaczyć możemy kolekcje arytrometrów, suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi studenci, absolwenci i naukowcy PB posługiwali się w ciągu ostatnich 70 lat.

Najcenniejszym z prezentowanych eksponatów jest żarówka Edisona, która pierwotnie znajdowała się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Prezentowane są tu również radioodbiorniki, magnetofony, telewizory i aparaty telefoniczne oraz komputery powstałe na przestrzeni okresu funkcjonowania PB.

W zbiorach Centrum odnaleźć możemy eksponaty całkiem współczesne. Na szczególną uwagę zasługuje tu jeden z analogów łazików marsjańskich zbudowany przez studentów PB (strefa Studenci).

W wielu miejscach ekspozycji pojawiają się ludzie tworzący społeczność akademicką. Są wśród nich zarówno rektorzy, pracownicy, jak i studenci oraz absolwenci. Tym ostatnim poświęcona jest odrębna strefa.

Zwiedzając wystawę, możemy usłyszeć fanfarę i wysłuchać chóru PB, a nawet uczestniczyć w koncercie zorganizowanym w ramach Juwenaliów.

Centrum Historii PB dostępne będzie dla zwiedzających w każdy czwartek i piątek, począwszy od czwartku, 2 grudnia, w godzinach 10-14. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, obecnie konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl, tel. 85 746 91 36.

Mirosław Bujanowski (1950-2017), patron Centrum Historii Politechniki Białostockiej  –  był wieloletnim pracownikiem technicznym Wydziału Elektrycznego PB, inicjatorem utworzenia muzeum uczelnianego, współtwórcą eksponatorium Almaria, znajdującego się na Wydziale Elektrycznym PB. Kolekcjoner przedmiotów, fotografii i wspomnień związanych z historią uczelni.

Źródło i foto:

www.wrotapodlasia.pl