fbpx
Wielkopolskie Kulisy Kultury
21 września 2021
EuroPCom 2021 w listopadzie
29 września 2021
Pokaż wszystkie

O roli regionów w odbudowie Europy

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego otworzył 21 września 2021 r. konferencję pt. „Odbudowa Europy – rola regionów”, która została zorganizowana wspólnie z trzema regionami partnerskimi: Emilią-Romanią, Hesją i Nową Akwitanią. Gościem honorowym brukselskiego „Domu regionów” była z tej okazji unijna Komisarz ds. Spójności i Reform, Elisa Ferreira.

– Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc skutecznie reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną. Warto wykorzystać w tym celu nasze kompetencje i zdolności, żeby stało się to z największym pożytkiem dla obywateli. – powiedział Marszałek otwierając konferencję. Marek Woźniak przedstawił dotychczasowe działania w Wielkopolsce, które miały na celu walkę z kryzysem wywołanym pandemią, podkreślając wykorzystanie środków polityki spójności. Odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, w przygotowanie którego regiony w Polsce i wielu innych krajów UE były niewystarczająco zaangażowane. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w procesie wdrażania uda się wykorzystać szansę na głębokie, pełne partnerstwo pomiędzy szczeblem unijnym, krajowym, a samorządowym.

Komisarz Ferreira podkreśliła kluczową rolę, jaką odegrały władze lokalne i regionalne od początku pandemii. – Cieszę się, że Pan Marszałek powiedział, jak ważne było dla wielu regionów wsparcie z polityki spójności w tej sytuacji – dodała. Odniosła się również do partnerstwa z samorządami w zapewnieniu zielonej i cyfrowej transformacji zaznaczając, że jako poziom najbliższy obywatelom dysponują wiedzą na temat konkretnych potrzeb. – Liczę na Państwa wsparcie, a wy możecie liczyć na moje, aby Państwa głos był słyszalny – zapewniła Komisarz.

W debacie pomiędzy regionami i Komisarz Ferreirą wzięły również udział przedstawicielki pozostałych regionów partnerskich: Elly Schlein, wiceprezydent Emilii-Romanii; Lucia Puttrich, minister ds. europejskich niemieckiej Hesji oraz Isabelle Bodineau, radna ds. europejskich Nowej Akwitanii. Podkreślano w niej, że w obliczu kryzysu Komisja Europejska przyjęła elastyczne podejście w kwestii wydatkowania środków z polityki spójności, umożliwiając regionom wykorzystanie funduszy na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb. Marszałek Woźniak podziękował również za konsekwentną obronę zasad i wartości demokratycznych.

Przedstawiciele regionów przedstawili Komisarz priorytety swoich samorządów w zakresie odbudowy i wdrażania polityki spójności w najbliższych latach. Marszałek Woźniak wymienił w tym kontekście działania związane z Europejskim Zielonym Ładem – transformację dotyczącą odejścia od węgla we Wschodniej Wielkopolsce, termomodernizację budynków, rozwój energii odnawialnej. Zwrócił również uwagę na konieczność podniesienia innowacyjności regionu zgodnie z zasadami gospodarki 4.0 oraz zwiększenie samodzielności w kluczowych dziedzinach, aby zapewnić ciągłość łańcuchów dostaw. Podkreślił też problem deficytu wody w regionie.

Komisarz Ferreira, zauważając różne wyzwania stojące przed regionami, zaznaczyła, iż najważniejszym zadaniem jest obecnie odpowiednie dostosowanie polityk unijnych i ich instrumentów do konkretnych potrzeb regionów, aby zapewnić trwałą i skuteczną odbudowę Europy.