fbpx

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora finansów publicznych

Konsultacje Polityki PPP do 2030 r.
18 listopada 2022
Otyłość dzieci i młodzieży – na progu katastrofy. Debata NIK
28 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora finansów publicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało pytania i odpowiedzi o obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych

Są one dostępne tutaj:

Pytania i odpowiedzi o obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Resort udostępnił także kalkulator oszczędzania:

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Obowiązkiem oszczędzania objęte są:

  1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  3. związki metropolitalne;
  4. instytucje gospodarki budżetowej;
  5. państwowe fundusze celowe;
  6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  7. Narodowy Fundusz Zdrowia;
  8. uczelnie publiczne;
  9. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  10. państwowe i samorządowe instytucje kultury.