fbpx

Konsultacje Polityki PPP do 2030 r.

Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu
17 listopada 2022
Obowiązek zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora finansów publicznych
25 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Konsultacje Polityki PPP do 2030 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia Projekt Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030 .

Celem Polityki PPP 2030 jest upowszechnienie formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych przy założeniu długoterminowej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych.

Dokument zawiera diagnozę obecnej sytuacji na rynku PPP w Polsce, kierunki interwencji, działania na rzecz jego rozwoju do podjęcia do roku 2030 oraz zasady ich wdrażania (np. propozycję mierników, które posłużą weryfikacji ich skuteczności).

Resort zachęca do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania opinii, uwag i komentarzy.

Zaprasza również do udziału w spotkaniu poświęconym projektowi Polityki PPP do roku 2030 r., które odbędzie się 30 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Wilcza w Warszawie. Podczas spotkania planowane jest omówienie zgłoszonych uwag i propozycji.

Spotkanie ma charakter otwarty, liczba miejsc jest jednak ograniczona.

Agenda spotkania

Formularz rejestracyjny

 

Wszystkie uwagi zgłoszone do 25 listopada br. zostaną omówione podczas ww. spotkania. Konsultacje publiczne będą trwały do 23 grudnia br. i zgłaszanie uwag będzie możliwe w tym terminie. Swoje propozycje można zgłaszać z wykorzystaniem Formularz uwag – Polityka PPP 2030  przesyłając na adres e-mail ppp@mfipr.gov.pl.

 

Po zakończeniu konsultacji projekt Polityki PPP zostanie przedłożony zgodnie z procedurami do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.