fbpx

Ostatnie pieniądze na kanalizację w Opolskiem

Opolskie – idealne przez cały rok. Okolice Namysłowa
11 lutego 2024
DKMS wspiera Opolski Szpital Wojewódzki
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Ostatnie pieniądze na kanalizację w Opolskiem

Mieszkańcy Rudnik będą mieli jeszcze szerszy dostęp do czystej wody. Dodatkowo zostanie przebudowana sieć wodociągowa. Wszystko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To szansa na przyłączenie się do sieci wodociągowej przez mieszkańców Rudnik. Nowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w wysokości 3 061 650 złotych.

Głównym elementem jest budowa zbiornika wody pitnej.

– Pomieści on 1000 metrów sześciennych wody. To pozwoli na zabezpieczenia wody szczególnie w upalne dni. Dziś mamy do dyspozycji trzy stare wymagające modernizacji zbiorniki o pojemności 600 metrów sześciennych. Sama rozbudowa wodociągu pozwoli na zwiększenie ciśnienia w sieci. Inwestycja powinna być zakończona w tym roku – wyjaśnił Grzegorz Domański, wójt Rudnik.

W części gdzie rozbudowywana jest nowa sieć powstają nowe domy. Grzegorz Domański dodaje, że gmina skanalizowana jest w 60%. Dziś na remont czeka również oczyszczalnia ścieków. Kanalizacja zbudowana jest również w miejscowości Łazy i Młyny.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zaznacza, że obecnie wyczerpane są pieniądze unijne na inwestycje wodno-ściekowe związane z rozwojem obszarów wiejskich.

W nowej perspektywie nie mamy już tych działań. Przed nami negocjacje. To są ostatnie dofinansowania, które wykorzystywane są w miejscowościach Wołczyn i Rudniki. Przed nami jeszcze kilka umów związanych z rozwojem przestrzeni publicznej – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. Zaznacza on, że w województwie opolskim nadal są potrzebne pieniądze na przebudowę i budowę kanalizacji i inwestycje związane z dostarczaniem wody.

Przypomnijmy, że na inwestycje wodno-ściekowe Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił w sumie duże 3 nabory wniosków: w 2016 r., w 2019 r. oraz ostatni w kwietniu 2022 r.

Dotychczas w ramach trzech naborów zawarto 78 umów o dofinansowanie na kwotę całkowitą ponad 245 milionów złotych. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 142 miliony złotych. Efekty tych remontów i budów odczuwają mieszkańcy w 46 gminach województwa opolskiego.

Wybudowano 3 stacje uzdatniania wody, a 10 przebudowano. Powstały 4 oczyszczalnie ścieków, a 3 zostały zmodernizowane. Zbudowano 417 przydomowych oczyszczalni ścieków. W efekcie mamy 52,5 km nowych sieci zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo mieszkańcy opolskiego korzystają już z 236 km kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

opolskie.pl