fbpx
Ostatnie pieniądze na kanalizację w Opolskiem
18 lutego 2024
Opolscy liderzy gier zespołowych z dotacjami
4 marca 2024
Pokaż wszystkie

DKMS wspiera Opolski Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki od lat posiada pracownię cytostatyków – leków wykorzystywanych do terapii nowotworów złośliwych. Dzięki współpracy i wparciu fundacji DKMS pracownia ta przeszła obecnie remont i jest jedną z nowocześniejszych w regionie, doskonale wyposażona i zapewniająca optymalne warunki wytwarzania cytostatyków.

Fundacja znacząco wsparła też Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych.

Misją Fundacji DKMS jest walka z nowotworami krwi poprzez nieustanną pracę w przekonywaniu jak najwięcej osób do bycia potencjalnym Dawcą szpiku.

Fundacja DKMS przeznaczyła dla Oddziału Klinicznego Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych dotację w wysokości 300 tys. zł na przebudowę klimatyzacji w Oddziale oraz remont pomieszczeń w pracowni cytostatycznej w Aptece Szpitalnej oraz doposażenie Oddziału w sprzęt komputerowy. Przebudowa klimatyzacji w Oddziale to znaczna poprawa komfortu pobytu dla pacjentów.

Remont pracowni cytostatycznej zwiększy bezpieczeństwo terapii pacjentów onkohematologicznych, którzy otrzymają leki cytostatyczne przygotowane z zachowaniem najwyższych obowiązujących standardów.

Pracownia Cytostatyków, która stanowi część Apteki Szpitalnej działa w Szpitalu od wielu lat a remont poprawił bezpieczeństwo terapii pacjentów onkohematologicznych, którzy otrzymają leki cytostatyczne przygotowane z zachowaniem najwyższych obowiązujących standardów. Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania przygotowanie leków cytostatycznych odbywa się w jałowym boksie oddzielonym od innych pomieszczeń śluzami, pod lożą z nawiewem laminarnym.

Jak podkreśliła wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura dzięki takim inwestycjom możemy jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom. – Nie jesteśmy w stanie mimo naszych chęci od chorób uciec, ale możemy pomóc ludziom chorym w jak najlepszych warunkach i przy dostępnych metodach leczenia. Bardzo nam zależy, aby do chorób nie podchodzić jak do wyroku, lecz procesu, który sprawi, że zostaniemy wyleczeni. Dziękuję Fundacji DKMS, że potrafi dzięki swoim działaniom i kampaniom zmieniać świadomość o chorobie i byciu dawcą – mówiła.

Jak informuje Katarzyna Dybkowska, kierownik Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zadaniem Pracowni jest przygotowanie dla pacjentów indywidualnych dawek leków stosowanych pozajelitowo podawanych w chemioterapii. Skupienie w jednym miejscu wszystkich zleceń ze szpitalnych oddziałów onkologicznych umożliwia racjonalne zarządzanie lekiem. Oprócz tego Pracownia ma za zadanie minimalizację ryzyka ekspozycji pracowników szpitala na szkodliwe oddziaływanie leków cytostatycznych. – Farmaceuci przygotowują w Pracowni kilkaset dawek leków miesięcznie dla wszystkich pacjentów naszego szpitala, którzy mają rozpoznanie choroby nowotworowej i wymagają leczenia systemowego, czyli chemioterapii oraz innych nowoczesnych metod terapeutycznych np. immunoterapii czy terapii celowanej – wyjaśniła.

Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych zajmuje się leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń hematologicznych, zwłaszcza nowotworów układu krwiotwórczego. Ordynator dr n.med. Dariusz Woszczyk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie hematologii wyjaśnia, że inwestycja to duży plus dla pacjentów i personelu. – Oddział jako jedyny w województwie opolskim zapewnia diagnostykę i specjalistyczne leczenie pacjentom z tymi schorzeniami. – mówi dr Dariusz Woszczyk. – Uczestniczymy też w licznych badaniach klinicznych, które umożliwiają części pacjentów dostęp do najnowszych terapii dotyczących leczenia szpiczaka, przewlekłej białaczki limfatycznej, ostrej białaczki szpikowej.

Oddział posiada Certyfikat Programu „W trosce o pacjenta”. To wyróżnienie przyznawane ośrodkom realizującym kompleksowa opiekę oraz zapewniającym wsparcie dla chorych cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową. Oddział od 6 lat prowadzi szkolenie dla studentów II, III i VI roku studiów medycznych, zadania dydaktyczne i badawcze, w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego.

W roku 2023 w Oddziale leczonych było 1 135 pacjentów, wykonano 4550 hospitalizacji. Ponad 90 % pobytów w Oddziale związanych było z przeprowadzeniem chemioterapii nowotworów krwi, w zdecydowanej większości finansowanych w ramach umowy z NFZ.

opolskie.pl