fbpx

Otwarcie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu

Przedsiębiorcy z Emiratów w Lublinie
27 listopada 2023
Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej” w Lublinie
Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej” w Lublinie
11 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Otwarcie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu

Otwarcie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu

Dzięki Funduszom Europejskim w województwie lubelskim powstało tymczasowe miejsce pobytu dla osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań wojennych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS) zakończył realizację wartego ponad 6,1 mln zł projektu „Lubelskie Pomaga Ukrainie – utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Inwestycja zakładała przebudowę budynku wraz z wyposażeniem go w sprzęt umożliwiający realizację przewidzianych w projekcie funkcji mieszkaniowych i społecznych. Projekt został zrealizowany w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE dla tego projektu wyniosło 99%, czyli ponad 6 mln zł. Realizacja rozpoczęła się 22 czerwca 2022 roku, a dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.

– Stworzenie tymczasowego miejsca pobytu to ważna inwestycja dla całego regionu. W niewiele ponad rok udało się stworzyć miejsce, które będzie służyło drugiemu człowiekowi. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej na Ukrainie budynek będzie nadal funkcjonował, a posłuży wówczas potrzebującym mieszkańcom województwa, w szczególności samotnym matkom z dziećmi, osobom starszym czy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W budynku świadczone będą usługi społeczne odpowiednio dobrane do potrzeb mieszkańców – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Sytuacja związana z napływem osób uciekających z Ukrainy wymagała zapewnienia im dostępu do podstawowych usług społecznych czy miejsca pobytu. W odpowiedzi pojawił się pomysł zaadaptowania budynku mieszczącego się przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu. Został on tymczasowym miejscem pobytu i wsparcia dla osób uciekających z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych wjechały legalnie na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku.

Nowe mieszkania i wyposażenie

Prace pozwoliły na przebudowę budynku i utworzenie 10 odrębnych mieszkań, każde z aneksem kuchennym i łazienką, a także zapewnienie niezbędnego wyposażenia o charakterze wspomaganym dla osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (w szczególności dla kobiet z dziećmi).

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: posiada windę, poręcze, podjazdy, odpowiednią szerokość korytarzy i drzwi, a także przystosowane sanitariaty. Ponadto w obiekcie powstały m.in.:

  • sala do zabaw dla dzieci,
  • świetlica integracyjna z multimedialną salą spotkań,
  • pralnia i suszarnia,
  • gabinety dla specjalistów świadczących wsparcie dla uczestników projektu (np. psycholog, pedagog, prawnik, doradca zawodowy, tłumacz języka itd.).

Dzięki temu rodziny przebywające w mieszkaniach wspomaganych będą mogły skorzystać z form wsparcia specjalistów odpowiednio dostosowanych do indywidualnej sytuacji.

Teren wokół budynku został zagospodarowany. Powstały:

  • mała architektura ogrodowa,
  • nawierzchnia utwardzona (chodnik, parking z dojazdem),
  • ogrodzenie z bramą,
  • wiata śmietnikowa,
  • oświetlenie terenu.

Budynek przy ul. Zagłoby 8 w Zamościu należy do Samorządu Województwa Lubelskiego. Od początku 2021 roku swoją siedzibę miał tam Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Teraz budynek będzie miał charakter przejściowy do czasu usamodzielnienia się osób tam przebywających.

Stworzenie tymczasowego miejsca pobytu to ważna inwestycja dla całego regionu. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej na Ukrainie budynek będzie nadal funkcjonował, a posłuży wówczas potrzebującym mieszkańcom województwa, w szczególności samotnym matkom z dziećmi, osobom starszym czy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W budynku świadczone będą usługi społeczne odpowiednio dobrane do potrzeb mieszkańców. Szacuje się, iż jednorazowo z obiektu będzie korzystać ok. 120 osób, w tym 40 osób w mieszkaniach znajdujących się na pierwszym piętrze budynku oraz 80 osób (w tym dzieci) z przestrzeni wspólnej na parterze oraz na zewnątrz budynku (świetlica, sala multimedialna, gabinety, plac zabaw).

Warto również podkreślić, że łącznie w ramach różnych projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020 wsparcie otrzymało dotychczas 6114 migrantów.

źródło: lubelskie.pl