fbpx

Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej” w Lublinie

Otwarcie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu
Otwarcie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu
4 grudnia 2023
Podpisanie umów z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) z województwa lubelskiego
Podpisanie umów z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) z województwa lubelskiego
18 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej” w Lublinie

Szkolenie ze sprawozdawczości „odpadowej” w Lublinie

4 grudnia br.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL) w Lublinie odbyło się szkolenie dla reprezentantów stu czterdziestu pięciu samorządów gminnych z regionu. Okazją do tego było coroczne bezpłatne szkolenie pt. „Sporządzanie i weryfikacja sprawozdań gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Seminarium stanowiło merytoryczne wsparcie dla urzędników gminnych – miało za zadanie usystematyzować ich dotychczasową wiedzę oraz rozwiać wątpliwości związane z wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości. Gospodarzem spotkania odbywającego się w sali Lubelskiego Centrum Konferencyjnego był Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL. Towarzyszył mu jego zastępca, Daniel Pyda.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazuje je marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przy czym sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem systemu JAP-BDO.

Tematem spotkania były nie tylko zasady właściwego sporządzania sprawozdań. Podczas szkolenia słuchacze poznali również wyniki kontroli przeprowadzonych w gminach przez WIOŚ w latach 2019-2023 oraz główne problemy w sprawozdawczości komunalnej z ostatnich lat.

źródło: lubelskie.pl