fbpx

Pierwsze Centrum Usług Społecznych na Lubelszczyźnie

tory kolejowe
Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.
19 listopada 2020
infografika
Konferencja „Współpraca regionów Inicjatywy Trójmorza”
2 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Pierwsze Centrum Usług Społecznych na Lubelszczyźnie

ręce, pomoc, solidarność

Gmina Bełżyce jako pierwsza w Polsce będzie realizować pilotażowy projekt zakładający utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS).

Województwo Lubelskie, Powiat Lubelski i Gmina Bełżyce podpisały porozumienie w tej sprawie. Kolejne CUS-y w regionie powstaną w Gminie Wojcieszków i Opole Lubelskie. Na realizację projektu każda z gmin otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Centrum Usług Społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany. Skupione w nim będą usługi z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej czy wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców, organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Jednym z pierwszych narzędzi wspomagających proces tworzenia CUS-ów był konkurs na przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, powstałą z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Został on przeprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lutym br. Na uruchomienie 30 CUS-ów w Polsce przeznaczono 100 mln zł. Środki pochodziły z budżetu państwa oraz z EFS w ramach POWER. Złożono 52 wnioski o dofinansowanie na kwotę 149 mln zł. Procedurę konkursu przeszło 30 wniosków.

W województwie lubelskim pilotaż będzie realizowany w trzech lokalizacjach:

Gmina Bełżyce – „Nowa jakość usług społecznych w Gminie Bełżyce” – wartość projektu – 3 094 339,50 zł.

Gmina Wojcieszków – „CUS w Gminie Wojcieszków- wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy” – wartość projektu – 3 004 375,00 zł.

Gmina Opole Lubelskie – „CUS w Gminie Opole Lubelskie” – wartość projektu 3 110 667,47 zł.

Wniosek Gminy Bełżyce uzyskał najwyższą ocenę.

Źródło: lubelskie.pl