fbpx

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.

szpital
Lubelskie inwestuje w szpitale
13 listopada 2020
ręce, pomoc, solidarność
Pierwsze Centrum Usług Społecznych na Lubelszczyźnie
27 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.

tory kolejowe

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą 2030 r.). Zaktualizowana Strategia proponuje zmianę podejścia do programowania rozwoju województwa lubelskiego, w którym przyjęto model zrównoważonego rozwoju. Określona w Strategii wizja rozwoju oraz cele strategiczne wynikają z rozpoznania realnych i najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu.

 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku samorząd województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną.

Projekt Strategii oraz wszelkie informacje na temat bieżących wydarzeń dostępne są na stronie internetowej https://strategia.lubelskie.pl/

Konsultacje społeczne prowadzone będą od 20.10.2020 r. do 25.11.2020 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza:

– drogą elektroniczną na adres: strategia2030@lubelskie.pl ;

– drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 25.11.2020 r. nie będą rozpatrywane.