fbpx

Po posiedzeniu Dyrektorów Kancelarii i Biur Sejmików Województw RP

We Wrocławiu odbył się Konwent Przewodniczących Sejmików
30 października 2023
Konwent dyrektorów WUP-ów w Karpaczu
30 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Po posiedzeniu Dyrektorów Kancelarii i Biur Sejmików Województw RP

Za nami dwudniowe posiedzenie Dyrektorów Kancelarii i Biur Sejmików Województw RP. Odbyło się ono w dniach 23-24 listopada 2023 w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich szesnastu województw.

Posiedzenie zainaugurował dyrektor biura Związku Województw RP, Jakub Mielczarek. Przywitał przybyłych gości, a następnie poprowadził prezentację na temat roli samorządów terytorialnych, w tym samorządów województw, w transformacji energetycznej Polski.

Drugi dzień posiedzenia zainaugurował natomiast Pan Wiktor Leyk – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Pełnił także rolę moderatora podczas prezentacji przygotowanej przez Pana Mecenasa Marcina Wielgolaskiego – eksperta i doradcy ZWRP.

Szkolenie przygotowane przez Pana Mecenasa było najobszerniejszą częścią merytoryczną posiedzenia. Jego program został przygotowany na podstawie pojawiających się pytań i budzących wątpliwości najróżniejszych zagadnień.

Dzięki Panu Mecenasowi podczas szkolenia udało się rozjaśnić kwestie m.in.

  • Czy uchwała w sprawie diet radnych jest aktem prawa miejscowego?
  • Ile głosowań Sejmiku w przypadku wyborów tajnych?
  • Czy nagrania z sesji sejmiku należy udostępniać bezterminowo?
  • Czy w kwietniu, na skutek późniejszego końca kadencji sejmiku aniżeli data wyborów, trzeba będzie wypłacić dietę radnym obu kadencji?
  • Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – problematyka audiodeskrypcji i transkrypcji.
  • Możliwość prac komisji sejmiku z wykorzystaniem łączy internetowych.
  • Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji w nadchodzącym roku, przed oświadczeniami rocznymi za 2023 rok.

Powyższe kwestie i szczegółowy opis wątpliwości interpretacyjnych przygotował Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego.

Poszczególne części warsztatu były przeplatane dyskusją, pytaniami i możliwością wymiany doświadczeń. Sprzyjało to nie tylko lepszemu zrozumieniu objaśnianych zagadnień, ale też podtrzymaniu energii wśród uczestników szkolenia.

Pracownicy ZWRP, na czele z Panią Lidią Sztramską – koordynatorką posiedzenia – otrzymali od przedstawicieli sejmików podziękowania za organizację posiedzenia, natomiast bezsprzecznie największe wyrazy uznania należą się Panu Mecenasowi Marcinowi Wielgolaskiemu.