fbpx

Politechnika Gdańska będzie brać udział w jądrowym projekcie

Kolejne Impulsy dla Pomorza
22 kwietnia 2024
Mieczysław Struk ponownie marszałkiem województwa pomorskiego
Mieczysław Struk ponownie marszałkiem województwa pomorskiego
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Politechnika Gdańska będzie brać udział w jądrowym projekcie

Politechnika Gdańska będzie brać udział w jądrowym projekcie

Ostatnio wiele dzieje się w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej na Pomorzu. Przed majówką poinformowano o umowie na prowadzenie prac geologicznych, którą odpowiedzialna za budowę elektrowni spółka Bechtel Polska podpisała z firmą ze Słupska. Dzisiaj ta sama spółka zawarła porozumienie z Politechniką Gdańską dotyczące współpracy przy projekcie. To szansa na transfer know-how oraz wsparcie uczelni w przygotowywaniu programów nauczania i wykorzystaniu wiedzy eksperckiej.

List intencyjny podpisali rektor PG Krzysztof Wilde oraz Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej. W uroczystości wziął udział m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.

Pomorskie i Bechtel

Budowa elektrowni jądrowej, nie tylko tej na Pomorzu w gminie Choczewo, ale każdej tego typu siłowni to wielkie zadanie. Nie da się tego zrobić samemu. Wymaga współpracy wielu środowisk, naukowych, gospodarczych czy społecznych.

Nie chcemy być na Pomorzu gościem. Chcemy tu być dobrym sąsiadem i podzielić się swoimi doświadczeniami oraz swoją praktyką w zakresie inżynierii w tzw. „mega projektach” – mówił Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu infrastruktury krytycznej, w tym energetyki jądrowej, to klucz do rozwoju kadr dla sektora, który w Polsce ma szansę rozwinąć się na niespotykaną dotąd skalę. Pamiętajmy bowiem, że oprócz pomorskiej elektrowni planowane są kolejne tego typu obiekty w innych rejonach Polski. Politechnika Gdańska jest drugą uczelnią w Polsce, która nawiązała współpracę z Bechtel.

Uczelnie Fahrenheita dla atomu

Poprzez współpracę z Politechniką Gdańską, Bechtel Polska chce osiągnąć efekt synergii między przemysłem a nauką w realizacji projektów i badań. Będzie to kolejna korzyść dla Pomorza, gdzie powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Podpisany list intencyjny dotyczy przede wszystkim transferu know-how, budowy kompetencji w województwie, wsparcia uczelni w przygotowywaniu programu nauczania, a także – co równie ważne – wykorzystania potencjału i wiedzy eksperckiej Politechniki Gdańskiej przy rozwiązywaniu różnych problemów.

Uważam, że zarówno Politechnika Gdańska, jak i inne uczelnie zrzeszone w Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita mają wielki potencjał do stworzenia ścisłej współpracy z wszystkimi uczestnikami jądrowego projektu – podkreślił Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

– Gratuluję władzom Politechniki dotychczasowych wysiłków, których efektem jest m.in. podpisanie listu intencyjnego. To wielka szansa nie tylko dla pomorskiej nauki, ale dla całego naszego regionu. Ta inwestycja i późniejsza eksploatacja elektrowni oznacza przypływ inwestorów, zyski z eksportu energii oraz szereg inwestycji towarzyszących. To wszystko sprawi, że mieszkańcom Pomorza będzie się żyło lepiej, a nasz region będzie jeszcze silniejszy i bezpieczniejszy – dodał wicemarszałek

Warto również przypomnieć, że dwa tygodnie temu firma ze Słupska podpisała z firmą Bechtel Polska umowę na prowadzenie prac geologicznych. Jak podkreślał Prezes Hołda w przypadku pomorskiej inwestycji local content może sięgnąć nawet 50 proc.

Przypomnijmy, że planowana pierwsza polska elektrownia jądrowa ma być zlokalizowana w gminie Choczewo i według oficjalnych harmonogramów ma rozpocząć pracę już w 2033 r.

pomorskie.eu