fbpx

Mieczysław Struk ponownie marszałkiem województwa pomorskiego

Politechnika Gdańska będzie brać udział w jądrowym projekcie
Politechnika Gdańska będzie brać udział w jądrowym projekcie
14 maja 2024
Spotkanie marszałka Struka z ambasadorem Danii
Spotkanie marszałka Struka z ambasadorem Danii
26 maja 2024
Pokaż wszystkie

Mieczysław Struk ponownie marszałkiem województwa pomorskiego

Mieczysław Struk ponownie marszałkiem województwa pomorskiego

Podczas drugiej sesji VII kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni wybrali marszałka. Został nim, już po raz czwarty, Mieczysław Struk. Za kandydaturą głosowało 23 radnych. Sesja odbyła się w środę, 15 maja 2024 r.

Na początku sesji ślubowanie złożyły osoby nieobecne na sesji 7 maja. To Mieczysław Struk i Natalia Nitek-Płażyńska. Następnie wybrano członków komisji skrutacyjnej. Zostali nimi: Marta Cymańska (sekretarz), Iwona Mielewczyk, Piotr Widz i Szymon Redlin (przewodniczący).

Podczas sesji przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Leszek Bonna zgłosił kandydaturę Mieczysława Struka na marszałka województwa pomorskiego. Bonna podkreślił, że Struk jest odpowiedzialnym i świetnie przygotowanym merytorycznie politykiem. Dodał, że Struk jest też najdłużej, gdyż od 1998 r., zasiadającym w sejmiku radnym województwa. Poza tym osiągnął najlepszy wynik pod względem liczby głosów w ostatnich wyborach samorządowych.

Po tajnym głosowaniu, przy uzyskaniu 23 głosów „za”, Mieczysław Struk ponownie został marszałkiem województwa. Cztery osoby były przeciwko, a sześć się wstrzymało. Marszałek Struk podziękował za oddane głosy, także te wstrzymujące się, które stanowią kredyt zaufania. Podkreślił, że chciałby po partnersku kierować nowym Zarządem Województwa dla dobra Pomorza i wszystkich mieszkańców.

Kończąca się kadencja, jak mówił marszałek Mieczysław Struk, nie była łatwa. Najpierw pandemia COVID-19, a po niej napływ uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy nie pozostały bez wpływu na regionalną gospodarkę i rynek pracy.

– Z kolei działania rządu zjednoczonej prawicy sprawiły, że te pięć lat były dla nas prawdziwym wyzwaniem i próbą. Niestety straciliśmy Lotos, Energę, zmarnowaliśmy czas w oczekiwaniu na zamrożone środki unijne czy pieniądze z KPO – wymieniał Struk.

Jednak mimo wszystkich przeciwności udało się osiągnąć bardzo wiele. Przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030.

Udało się też dobrze wykorzystać dostępne środki unijne. Przeznaczono je na strategiczne inwestycje, takie jak rozbudowa PKM i rekordowy w skali kraju zakup taboru kolejowego. Ponadto, znacząco poprawił się stan dróg wojewódzkich (65 proc. w zadowalającym stanie w 2022 r.), dokończyliśmy modernizację Dużej Sceny w Teatrze Wybrzeże – wyliczał marszałek.

Mieczysław Struk opowiedział o planach na nową kadencję, a zwłaszcza o realizacji zadań zapisanych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza.

Planujemy efektywnie sięgać po środki z Krajowego Planu Odbudowy. Niestety znaczne opóźnienie w ich uruchomieniu wynikające z polityki poprzedniego rządu powoduje, że wiele inwestycji staje się niemożliwych do realizacji – podkreślił marszałek.

Mówił o budowie w naszym regionie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, farm wiatrowych, a także inwestowaniu w rozwój transportu publicznego.

Naszą ambicją jest, aby we współpracy z PKP PLK oraz Ministerstwem Infrastruktury zlikwidować białe plamy w sieci transportowej województwa (Bytów) i rozwinąć efektywność regionalnego transportu kolejowego w obszarze metropolii (linia kolejowa 250 do Wejherowa oraz PKM Południe) – dodał Struk.

Marszałek zaznaczył, że będzie dążyć do usamorządowienia spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Mówił też o poprawie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez ich modernizację oraz budowę obwodnic. Podkreślił troskę o zdrowie Pomorzan, w szczególności seniorów oraz zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Przypomniał rolę środków z budżetu województwa pomorskiego w doposażaniu podmiotów leczniczych oraz budowie Centrum Pediatrii w Gdańsku (do tej pory inwestycje w szpitalach to 1,2 mld zł). Marszałek zapowiedział też dalsze działania na rzecz środowiska i przyrody m.in. poprzez wprowadzanie w życie zapisów uchwał antysmogowych oraz wdrażanie planów ochrony dla parków krajobrazowych. Nie pominął kultury, która będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie w rozwoju oferty.

– Kontynuowane będą inwestycje w Swołowie czy Wdzydzach, ale również rozpoczną się prace nad nową operą w Gdańsku – dodał Struk.

Mieczysław Struk zapowiedział dalsze wsparcie dla pomorskich przedsiębiorstw i wzmocnienie pozycji regionu jako miejsca dobrego do inwestowania też poprzez wykorzystanie szans, jakie dają elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe na morzu. Struk nie pominął też kwestii bezpieczeństwa zwłaszcza wobec zagrożeń wojną czy terroryzmem. Marszałek zadeklarował współpracę z samorządowcami na poziomie gminnym i powiatowym oraz ze stroną rządową, w tym z wojewodą pomorską.

Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy wszyscy częścią państwa polskiego, a naszym pracodawcą są nasi obywatele. Liczę też na merytoryczną dyskusję z radnymi opozycji. Zachęcam do współpracy w bieżącej kadencji Sejmiku Województwa Pomorskiego – podsumował Struk.